Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Виданий підручник. А. О. Новацький. Комп’ютерна електроніка.
January 23, 2019

Комп’ютерна електроніка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інтегровані інформаційні системи» / А.О. Новацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 80.9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 469 с.

Стисло викладені основи фізики напівпровідників, принципи дії та характеристики основних електронних елементів. Розглянуто операційні підсилювачі та схеми на їх основі; види зворотних зв’язків та їх вплив на основні характеристики електронних пристроїв; принципи побудови та розрахунку генераторів синусоїдальних коливань. Наведено матеріал про основні імпульсні електронні пристрої: формувачі імпульсів, генератори, тригери, компаратори. Значна увага приділяється аналізу, синтезу та побудові комбінаційних та послідовних цифрових електронних пристроїв.

Окремо розглянуто цифро-аналогові та аналого-цифрові пристрої, які поєднують мікроконтролери з аналоговими об’єктами керування.

Архів