Вища математика-1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Денна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Денна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Денна 1 Курс (1 Семестр) 210 год. -
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 210 год. -

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 150 год. -