Технологія блокчейн

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 105 год. Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус
Заочна 3 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус