Професійне використання SQL та PL/SQL на прикладі РСУБД Oracle11g

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 105 год. Силабус