Інформаційно-керуючі системи-1. Локальні інформаційно-керуючі системи

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 3 Курс (2 Семестр) 90 год. Силабус
Денна 4 Курс (1 Семестр) 135 год. Силабус
Заочна 3 Курс (2 Семестр) 90 год. Силабус