Технології розроблення програмного забезпечення

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 90 год. Силабус
Заочна 3 Курс (1 Семестр) 90 год. Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 120 год. Силабус