Управління ризиками інформаційної безпеки

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 1 Курс (1 Семестр) 135 год. Силабус
Денна 1 Курс (1 Семестр) 135 год. Силабус
Заочна 1 Курс (1 Семестр) 135 год. Силабус