Спеціальність Форма навчання Дисципліна Дисципліна Цикл Цикл Кредити Кредити Силабус Силабус
126.01 Д   Гуманітарні дисципліни 60 год. -