Практичний курс іноземної мови І

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 1 Курс 90 год. Силабус
Заочна 1 Курс 90 год. Силабус
Денна 1 Курс 90 год. Силабус
Заочна 1 Курс 90 год. Силабус