Проєктування інформаційних систем-1. Особливості проєктування інформаційних систем

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 4 Курс (1 Семестр) 120 год. Силабус
Денна 4 Курс (1 Семестр) 120 год. Силабус

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 4 Курс (1 Семестр) 90 год. Силабус