Електроніка та мікропроцесорна техніка-2. Мікропроцесорні системи

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 2 Курс (2 Семестр) 90 год. Силабус
Денна 3 Курс (1 Семестр) 90 год. Силабус
Заочна 2 Курс (2 Семестр) 90 год. Силабус
Заочна 3 Курс (1 Семестр) 90 год. Силабус