Вища математика-3. Ряди. Операційне числення

Навчальний план:

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус
Заочна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус
Денна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Денна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. -
Заочна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. -

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус
Заочна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус

Спеціальність Форма навчання Курс Кредити Силабус
Денна 2 Курс (1 Семестр) 150 год. Силабус