Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Лабораторії
Лабораторії кафедри
Відеоогляд

Лабораторія проектування OSS-систем
ауд. 420, 421

Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій “NetCracker – КПІ”

Технології розроблення програмного забезпечення web-орієнтованих OSS-систем на Java EE

Дослідження методів управління мультисервісними конвергентними мережами

доц. Букасов М.М.
Лабораторія моделювання телекомунікаційних систем та мереж
ауд. 521

Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій “NetCracker – КПІ”

Аналіз, проектування та моделювання телекомунікаційних систем та мереж

Дослідження методів забезпечення надійності, доступності та якості сервісів операторів телекомунікаційних послуг

доц. Букасов М.М.
Лабораторія інфраструктурних (IaaS), платфомених (Pass) та програмних (SaaS) сервісів
ауд.531а

Дослідження моделей надання сервісів IaaS, PaaS, i Saas

Розпаралелювання процесів оброблення великих даних (Big Data)

Технології розроблення програмного забезпеченя для багатопроцесорних систем

проф. Дорошенко А.Ю.
Лабораторія телекомунікаційних та мережевих технологій
ауд. 533

Академія Cisco
Центр підготовки інструкторів Cisco

Підготовка за програмами CCNA Routing & Switching, CCNA Wireless, CCNA Security, CCNP Routing & Switching, IT Essentials

доц. Дорогий Я.Ю.
Лабораторія інформаційних технологій
ауд. 520, 531б

Інтеграція застосувань

Інтеграція різнорідних джерел даних

Технології автоматизованого програмування для розподілених систем

ас. Хмелюк В.С.
Лабораторія розподілених систем обробки інформації
ауд. 523

Навчально-науковий центр “EPAM Systems – КПІ”

Розроблення програмних систем на основі .NET

Адміністрування баз даних, ОС і застосувань

доц. Амонс О.А.
Лабораторія оптимізації та адміністрування конвергентних мереж
ауд. 525

Навчально-науковий центр “PortaOne – КПІ”

Дослідження конвергентних мереж, протоколів та програмних продуктів, для їх проектування, управління медіа-потоками та IP-телефонії

Сертифікаційні програми компанії PortaOne з телефонії, з поглибленим вивченням інтернет-мереж, Linux, та протоколу SIP

проф. Ролік О.І.
Лабораторія елементів та пристроїв комп'ютеризованих систем управління та автоматики
ауд. 518

Дослідження основ системної інженерії

Побудова сучасних багаторівневих систем автоматизації управління

Дослідження технологій отримання і опрацювання інформації про об’єкт управління та реалізації керувань

ст. викл. Долина В.Г.
Лабораторія комп'ютеризованих систем управління
ауд. 309

Управління технічними об’єктами та технологічними процесами на основі промислових контролерів National Instruments, Siemens, Mitsubishi, Мікрол, Holitm, та ін.

Дослідження технологій “Інтелектуальні будинки”

доц. Кравець П.І.
Лабораторія електроніки та мікропроцесорної техніки
ауд. 517

Вивчення мікроконтролерів родини AVR EV8031

Вивчення мікроконтролерів Texas Instrument EKS-LM3S1968

Вивчення мікроконтролерів Analog System Lab Kit Pro

Вивчення ОС реального часу QNX

доц. Катін П.Ю.
Лабораторія комунікаційних технологій
ауд. 434

Підготовка за програмами Cisco Certified Network Professional (CCNP), IT-Essentials, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Network Security

доц. Полторак В.П.
Лабораторія засобів промисловоїї автоматизації
ауд. 310

Дослідження якості типових кабельних структурованих мереж предачі даних

Дослідження методів та засобів дистанційного вимірювання енергоресурсів

Дослідження промислових протоколів доступу до метрологічного обладнання

ст. викл Моргаль О.М., ас.Жеребко В.А.
Архів