Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Освітні програми

Кафедра ІСТ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальністю:

126 Інформаційні системи та технології

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (ОПП, 126, бакалавр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (ОПП, 126, бакалавр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (ОПП, 126, бакалавр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (ОПП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (ОПП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (ОПП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (ОНП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (ОНП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (ОНП 126, магістр)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційні системи та технології (ОНП 126, PhD)


Громадське обговорення освітніх програм

Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітніх програм спеціальності 126 Інформаційні системи та технології.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (126, бакалавр, ПРОЄКТ, ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми професор кафедри АУТС,

д.т.н. Корнієнко Богдан Ярославович

e-mail: b.korniyenko@kpi.ua


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (126, бакалавр, ПРОЄКТ, ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми доцент кафедри АСОІУ,

к.т.н. Ліщук Катерина Ігорівна

e-mail: lishchuk_kpi@ukr.net


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (126, бакалавр, ПРОЄКТ, ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми доцент кафедри ТК,

к.т.н. Пасько Віктор Петрович

e-mail: victor.p.pasko@gmail.com


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми доцент кафедри АУТС,

к.т.н. Кравець Петро Іванович

e-mail: kpiiauts20@gmail.com


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми доцент кафедри АСОІУ,

к.т.н. Жданова Олена Григорівна

e-mail: zhdanova.elena@hotmail.com


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми доцент кафедри ТК,

к.т.н. Ткач Михайло Мартинович

e-mail: mm.tkach77@gmail.com


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Інтегровані інформаційні системи (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми завідувач кафедри АУТС,

д.т.н. Ролік Олександр Іванович

e-mail: rolick@ist.kpi.ua


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Інформаційні управляючі системи та технології (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми завідувач кафедри АСОІУ,

д.т.н. Павлов Олександр Анатолійович

e-mail: luyda.kolesnik@gmail.com


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень другий (магістрський)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Інформаційне забезпечення робототехнічних систем (126, магістр, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми завідувач кафедри ТК,

д.т.н. Пархомей Ігор Ростиславович

e-mail: i_parhomey@ukr.net


 

Громадське обговорення освітньої програми

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень третій (доктор філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Інформаційні системи та технології (126,  PhD, ПРОЄКТ,  ОБГОВОРЕННЯ)

Гарант освітньої програми декан ФІОТ,

д.т.н. Теленик Сергій Федорович

e-mail: s.telenyk@gmail.com


 

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньою програмою приймаються через офіційні електронні пошти:

kafedra@ist.kpi.ua або @IST_KPI_chat

Архів