Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Вступнику

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на ІСТ

Аспірантура

Як нас знайти

15 жовтня, опубліковано наказ МОН про затвердження Умов прийому на наступний рік. Відповідно до документа основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.

Відповідно до офіційного джерела

На кафедрі Інформаційних систем та технологій студенти навчаються за спеціальністю:

126 Інформаційні системи та технології

Галузь професійної діяльності фахівців – розроблення та супровід інформаційних проектів різного призначення. Випускники працюють як розробники програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, різноманітного програмного забезпечення з використанням сучасних підходів та технологій (девелопери), як спеціалісти з розроблення та підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури (системні та програмні архітектори) та керівниками програмних проектів (тім-ліди), спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних мереж, менеджери проектів, системні та бізнес-аналітии, інженери з аналітики даних, бізнес-консультантанти з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробники та тестувальники інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністратори систем управління базами даних та базами знань, фахівці з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів один в оден, інженери-налагоджувальники, випробувачі складного електронного, комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники.

Освітня програма: Інтегровані інформаційні системи

Метою освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівців, які глибоко розуміють загальний стан сучасних інформаційних систем та технологій здатних розробляти комплексні інженерні рішення по створенню компонентів інтегрованих інформаційних систем та здійснювати відповідну професійну діяльність у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва і реалізується через:
• гармонійне і багатовимірне виховання майбутніх висококваліфікованих технічних фахівців, здатних комплексно й системно аналізувати проблеми інформаційних систем та технологій та суміжних галузей, усвідомлюючи природу оточуючих процесів і явищ, забезпечувати і провадити міжкультурну комунікацію;
• формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.
Програма включає вивчення теоретичних принципів та набуття практичних умінь для інтеграції:
• однорівневих компонентів інформаційних систем;
• організаційно-технічної сукупності програмних, обчислювальних і телекомунікаційних засобів та зв’язків між ними – створення ІТ-інфраструктури;
• компонентів різних рівнів системи в єдину інформаційну керуючу систему.
Така інтеграція забезпечить розвиток ІТ-середовища підприємста, підвищення його продуктивності, ефективне ведення бізнесу та конкурентоздатність.

Освітня програма: Інформаційні управляючі системи і технології

Метою освітньої програми «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є фундаментальна та комплексна підготовка фахівців, здатних розробляти комплексні інженерні рішення зі створення, впровадження і супроводу інформаційних управляючих систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень в підприємництві, бізнесі, державному та регіональному управлінні, з урахуванням міжнародних стандартів в галузі інформаційних систем та технологій, з використанням інноваційних підходів, новітніх технологій та потужного математичного апарату, що забезпечує конкурентоспроможність на сучасному ринку праці випускникові даної освітньої програми.
Програма забезпечує набуття освітньої кваліфікації для виконання професійної діяльності, пов’язаної з розробленням комплексних інженерних рішень зі створення, впровадження та якісного супроводження інформаційно-управляючих систем різного профілю, включаючи використання інформаційної логістики і інформаційного аудиту, різних інтелектуальних систем і сучасних інформаційних технологій, а також розроблення інформаційних технологій в різних областях і видах виробничої і комерційної діяльності, транспортних системах, державному та регіональному управлінні, науці, освіті, медицині, соціальній діяльності, включаючи проєктування і використання фундаментальних і прикладних інформаційних технологій та розробку засобів їх реалізації.

Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Метою освітньої програми «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» на кафедрі «Інформаційних систем та технологій» є підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і практичні проблеми у галузі інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування, реалізації, розгортання, розвитку та адміністрування інформаційних систем в галузі робототехніки та інформаційного забезпечення робототехнічних систем.
Програма включає вивчення теоретичних принципів та набуття практичних умінь з розробки та супроводження інформаційного, програмного та технічного забезпечення роботів і робототехнічних систем, побудованих на базі інформаційно-сенсорних, управляючих та виконавчих модулів і об’єднаних єдиною системою управління з елементами штучного інтелекту. Спрямованість програми обумовлює включення в навчальний план дисциплін, що забезпечують формування компетентностей з різних галузей знань – від системної інтеграції до розроблення засобів обробки інформації і управління, що забезпечують функціонування робототехнічних систем.
Архів