Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Партнери кафедри

Зарубіжне партнерство і навчання

Співпраця з aсоціацією «ІТ України»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НЕТКРЕКЕР”

Метою співробітництва є підготовка молодих спеціалістів з широким творчим потенціалом, здатних на високому науковому рівні ставити та ефективно вирішувати завдання науки, виробництва та сучасного суспільства з метою створення нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, шляхом організації додаткової навчальної підготовки для студентів старших курсів; спільні наукові дослідження в молдій та динамічній індустрії автоматизації управління та розвитку великих телекомунікаційних та інформаційних мереж

Угода про співробітництво
Навчально-науковий центр інформаціно-комунікаційних технологій Неткрекер – НТУУ “КПІ”

CISCO SYSTEMS

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНІ ПУЛЮЯ

Співробітництво у навчанні студентів, згідно Навчальної програми мережевої Академії Cisco

Курси з мережевих технологій: CCNA: Introduction to Networks, CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials, Networking Essentials, CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation, CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation, CCNP Enterprise: Core Networking

Курси з ОС та ІТ: Get Connected, NDG Linux Unhatched, IT Essentials, NDG Linux Essentials, NDG Linux I, NDG Linux II

Курси з програмування: CLA: Programming Essentials in C, CPA: Programming Essentials in C++, PCAP: Programming Essentials In Python, CLP: Advanced Programming in C, CPP: Advanced Programming in C++

Курси з Інтернету речей та аталітики: Introduction to IoT, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics, IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Hackathon Playbook

Курси з авотматизації інфраструктури: DevNet Associate, Workshop: Model-Driven Programmability, Workshop: REST APIs using Webex Teams

Курси з інформаційної безпеки: Introduction to Cybersecurity, CyberOps Associate, Cybersecurity Essentials, IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security

Угода
Letter of Agreement
Алея Cлави CISCO

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА”

Співпраця в організації семінарів, тренінгів, майстер-класів; участь студентів в розробці проєктів, пропозицій ноу-хау, спрамованих на поліпшення діяльності Компанії; участь викладачів та студентів в науково-дослідницьких роботах, що проводяться Компанією; участь Сторін в програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів Сторін, зокрема направлених на впровадження дуальної освіти;  підтримка та участь Компанії в публичних заходах,  що організовуються Університетом, проведення спільних рекламних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, спмямованих на попляризацію Компанії та Університету; забезпечення підтримкою окремих студентів на власний розсуд Компанії, в тому числі, щодо участі студентів у практичній діяльності

Договір про партнерство та ділове співробітництво

EPAM Systems

Основною метою є створення сприятливих  умов для навчального процесу і наукової роботи – проведення  семинарів та лабораторних робіт у рамках навчальних програм для студентів та розв’язання реальних задач за тематикою досліджень університету. Досвід проектної роботи на обладнанні від провідних виробників сучасних інформаційних систем дозволить випускникам КПІ успішно вибудовувати професійну кар’єру та інтегруватися в професійне середовище (у тому числі і в компанії «ЕPAM Systems»), а аспірантам і працівникам університету – досягати високих результатів у реалізації відповідних дослідницьких програм.

Договір про співробітництво

https://ist.kpi.ua/uk/labs/

https://ist.kpi.ua/uk/about/

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА”

Співпраця в організації семінарів, тренінгів, майстер-класів; участь студентів в розробці проєктів, пропозицій ноу-хау, спрамованих на поліпшення діяльності Компанії; участь викладачів та студентів в науково-дослідницьких роботах, що проводяться Компанією; підтримка та участь Компанії в публичних заходах,  що організовуються Університетом, проведення спільних рекламних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, спмямованих на попляризацію Компанії та Університету; забезпечення підтримкою окремих студентів на власний розсуд Компанії, в тому числі, щодо участі студентів у практичній діяльності

Договір про партнерство та співробітництво

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІБМ УКРАЇНА”

Головна мета співпраці полягає у забезпеченні можливостей обміну інформацією, досвідом і засобами, а також співпраці у освітніх, наукових та технологічних зусиллях, що становлять взаємний інтерес

Договір про співпрацю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЕПС СОЛЮШЕНЗ”

Співробітництво у напрямах:

 • науково-педагогічні принципи реалізації навчальних програм у ІТ-галузі
 • розробка методів удосконалення системи підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі
 • розробка та оновлення сучасних навчальних програм для фахівців ІТ-галузі
 • організація бази практики студентів
 • спільне проведення занять

Договір про співпрацю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОРТА УАН”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІ ПІ АЙ-КИЇВ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт, а також покращення підготовки фахівців в сфері розробки електронних та електронно-механічних систем автоматизованої обробки готівкових та безготівкових платежів, захисту інформації, передачі даних, захисту цінних паперів

Угода про наміри

ПРЕДСТАВНИЦТВО “D-Link lnternational PTE Ltd”

Співробітництво з метою сприяння розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СМАРТ ТУГЕЗЕ”

Співпраця в організації семінарів, тренінгів, майстер-класів; участь студентів в розробці проєктів, пропозицій ноу-хау, спрамованих на поліпшення діяльності Компанії; участь викладачів та студентів в науково-дослідницьких роботах, що проводяться Компанією; участь Сторін в програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів Сторін, зокрема направлених на впровадження дуальної освіти;  підтримка та участь Компанії в публичних заходах,  що організовуються Університетом, проведення спільних рекламних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, спмямованих на попляризацію Компанії та Університету; забезпечення підтримкою окремих студентів на власний розсуд Компанії, в тому числі, щодо участі студентів у практичній діяльності

Договір про партнерство та співробітництво

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КИЇВ ІТ КЛАСТЕР” Співпраця у сфері розвитку освіти, нових інформаційних технологій, малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестеційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу економіки та освіти України
Меморандум про співпрацю та партнерство

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНТЕТІКС”

Співпраця в організації семінарів, тренінгів, майстер-класів; участь студентів в розробці проєктів, пропозицій ноу-хау, спрамованих на поліпшення діяльності Компанії; участь викладачів та студентів в науково-дослідницьких роботах, що проводяться Компанією; участь Сторін в програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів Сторін, зокрема направлених на впровадження дуальної освіти;  підтримка та участь Компанії в публичних заходах,  що організовуються Університетом, проведення спільних рекламних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, спмямованих на попляризацію Компанії та Університету; забезпечення підтримкою окремих студентів на власний розсуд Компанії, в тому числі, щодо участі студентів у практичній діяльності

Договір про партнерство та співробітництво

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЕЛІОС ЦЕНТР”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері розроблення та експлуатації інформаційних систем та технологій, захисту інформації, спеціалізованих платформ підтримки бізнес-діяльності і фінансовій, торгівельній та інших сферах, а також покращення підготовки фахівців з інформаційних систем та технологій, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерної інженерії

Угода про наміри


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
Співпраця у сфері розвитку нових інформаційних технологій, розроблення нових програмних продуктів та їх впровадження в державному управлянні, найці, освіті, економіці, секторі безпеки і оборони України
Меморандум про співпрацю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Співпраця в організації семінарів, тренінгів, майстер-класів; участь студентів в розробці проєктів, пропозицій ноу-хау, спрамованих на поліпшення діяльності Компанії; участь викладачів та студентів в науково-дослідницьких роботах, що проводяться Компанією; участь Сторін в програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів Сторін, зокрема направлених на впровадження дуальної освіти; підтримка та участь Компанії в публичних заходах, що організовуються Університетом, проведення спільних рекламних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, спмямованих на попляризацію Компанії та Університету; забезпечення підтримкою окремих студентів на власний розсуд Компанії, в тому числі, щодо участі студентів у практичній діяльності

Договір про партнерство та співробітництво

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ECOMM Co”

Співробітництво становить спільний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень та прикладних робіт в сфері географігних інформаційних систем (ГІС) на території України

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРІОКОМ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ІНФОРМАТИКИ”

Метою співробітництва є підвищення рівня практичної підготовки фахівців з захисту інформації; організація та проіедення науково-технічних конференцій та семінарів; спільна участь в тематичних виставках; створення спільних науково-освітніх полігонів; відпрацювання питань захисту інформації в автоматизованих системах та комп’ютерних мережах

Угода про навчально-наукове та технічне співробітництво

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЬЮЕЙ ФЕКТОРІ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНІТЕСТ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також покращення підготовки фахівців в сфері контролю та тестування засобів передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНОФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій а території України

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також покращення підготовки фахівців в сфері контролю та тестування засобів передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНТЕЛЕКТ ГРУП”

Співробітництво становить спільний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень та прикладних робіт в сфері інформаційних технологій та автоматизації технологічних процесів і виробництв на території України

Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СИСТЕМИ “ЕЙ ВІ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ББ-ТЕЛЕКОМ”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво і організацію взаємовідносин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІРАН”

Співробітництво становить взаємний інтерес для розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій, а також підготовки фахівців в сфері передачі даних, мережевих і інформаційних технологій

Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

Архів