Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Диплом з відзнакою! Які критерії?
February 16, 2021

Щоб отримати диплом з відзнакою, потрібно виконати певні критерії, висвітлені в Додатку А «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського», а Екзаменаційна комісія, що проводить атестацію на факультеті/інституті, оцінюючи їх, приймає рішення про видачу вам диплому з відзнакою.

? Критерії для бакалаврів:
• здобувач вищої освіти має оцінки «відмінно» не менше як із 75% дисциплін (освітніх компонентів), що виносились на семестровий контроль, а з інших дисциплін – оцінки «дуже добре» та «добре» (тобто 75% оцінок 95+, все інше має бути 75+ і жодних 60-74);
• здобувач вищої освіти склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» (тобто, на екзамені/захисті отримано 95+)

? Критерії для магістрів включають у себе всі критерії для бакалаврів та не менше одного з наступних досягнень:
• публікація у науковому фаховому виданні (не нижче категорії «В»);
• отримання охоронного документу за результатами виконання кваліфікаційної роботи;
• участь у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge.

Джерело

Архів