Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@ist.kpi.ua
Результати акредитації
December 17, 2018

acredit_2018_126

Результати акредитації

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2018 р. №2440-л «Про проведення акредитаційної експертизи» 11-13 грудня проходила первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Інтегровані інформаційні системи» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

До експертної комісії увійшли:

голова комісії — завідувач кафедри інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту, доктор технічних наук, професор Анатолій Олексійович Каргін;

член комісії — завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Валентин Олександрович Філатов.

12 грудня було проведено зустріч членів експертної комісії з першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського Юрієм Івановичем Якименком.

У процесі експертизи комісія перевірила:

– навчально-методичний комплекс дисциплін навчального плану;
організацію освітнього процесу, форми і методи поточного і підсумкового контролю;
якісний склад науково-педагогічних працівників,
наявність навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу.
Експерти також відвідали науково-навчальні та дослідні лабораторії, створені на кафедрі за сприяння провідних ІТ-компаній:

– лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій і систем, на базі якої утворені Локальна та Регіональна Академії Сisco КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– лабораторію управління ІТ-інфраструктурою;

– навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій НЕТКРЕКЕР – НТУУ «КПІ»;

– навчально-наукову лабораторію технологій конвергентних мереж;

– лабораторію компонентів інформаційних систем керування технічними об’єктами;

– науково-навчальний центр «КПІ-ЕПАМ»;

– науково-дослідну лабораторію з інформаційних технологій та вбудованих систем, створену за сприяння компанії CPI.

Експертна комісія відзначила:

рівень матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, показники абсолютної успішності та якості успішності фахівців відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації;

зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Інтегровані інформаційні системи» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Архів