Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Комп’ютеризовані системи управління

1. Загальний напрям 

Комп’ютеризовані системи управління. 

2. Основні напрями розробок та досліджень:

 • Дослідження методів вирішення оптимізаційних задач керування в системах з лінгвістичними та нейромережними моделями та проблем стійкості в умовах неповної інформації про об’єкт управління;
 • Розроблення систем енергозберігаючого управління складними теплотехнічними об’єктами з розподіленими параметрами;
 • Розроблення нейромережевих систем управління динамічними об’єктами з апаратно-програмною реалізацією нейромережевих елементів системи;
 • Розроблення методів та засобів проектування і реалізації оптимального та енергозберігаючого управління в багатооб’єктних розподілених технічних комплексах;
 • Проектування сучасних інтелектуальних систем автоматизації та диспетчеризації типу «Розумний дім»(Smart House);
 • Моделювання, синтез та практична реалізація комплексних апаратно-програмних рішень для побудови автоматизованих систем управління складними промисловими об’єктами;
 • Автоматизація інженерних досліджень в інтелектуальних системах збору даних та управління технологічними процесами;
 • Проектування алгоритмічного та програмного забезпечення для систем управління на базі апаратно-програмних робототехнічних платформ;
 • Розроблення та впровадження нового методичного забезпечення в навчальний процес з дисципліни «Проектування комп’ютеризованих систем управління».

3. Основні досягнення:

 • Розроблена концепція вирішення оптимізаційних задач керування відносно інтелектуальних систем керування у вигляді структур, алгоритмів роботи та методики синтезу систем оптимального стабілізуючого керування для умов, коли об’єкт є повністю або частково не спостережуваним, а дані про виходи складного об’єкта керування подаються у вигляді  лінгвістичних (нечітких) даних;
 • Розроблені структури інтелектуальних систем керування та алгоритми їх функціонування базуються на спеціалізованому програмному середовищі, яке дозволяє створювати на основі апріорної інформації про об’єкт та умови його функціонування пряму та інверсну лінгвістичні моделі багатовимірного об’єкта керування;
 • Розроблено методики та засоби синтезу побудови нейромережевих систем управління на основі апаратної та апаратно-програмної реалізації нейромережевих структур, що здатні налагоджуватися в реальному часі в темпі з процесом керування, яка дозволяє створювати адаптивні системи керування складними динамічними об’єктами на основі програмованих логічних інтегральних схем. Розроблено програмні засоби для  моделювання та налагодження нейромережевих елементів систем керування та систем керування в цілому, що дозволило на інженерному рівні відносно просто синтезувати, моделювати, налагоджувати та досліджувати нейромережеві системи керування та їх елементи; розроблено та досліджено оптимальні структури апаратно-програмної реалізації нейромережевих елементів систем управління та алгоритмів їх функціонування, процедур навчання та адаптації;
 • Створено програмно-технічний комплекс для експериментального дослідження ступеню зносу колісних пар залізничних вагонів на державному підприємстві “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України” (м. Київ);
 • Розроблено та впроваджено автоматизовану систему управління технологічних установок вирощування штучних алмазів в Інституті надтвердих матеріалів НАНУ (м. Київ);
 • Розроблено методичне забезпечення для виконання лабораторних та практичних робіт при викладанні 2-х дисциплін: «Проектування комп’ютеризованих систем управління» та «Технології штучного інтелекту в управлінні».

 

Наукові публікації з напрямку “Комп’ютеризовані системи управління”

Архів