Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Наукові публікації

2016

 1. Назва заходу CITCEP-2015; Назва держави – Польша; Назва доповіді – Logic-based Approach for Dynamic Service Provision upon Service Meshes; Автори – Dmytro Reznyk, Sergii Telenyk, Oleksandr Amons, Volodymyr Khmeliuk; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 18.12.2015
 2. Бібліографічний опис: Теленик С. Ф. Модель оптимізації багаторівневого зберігання даних / С. Ф. Теленик, М. М. Букасов, О. К. Карнаухов, В.Ф.Філімонов, М.В.Моргун // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, – 2015. – № 63. – C. 48 – 53.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 3. Назва заходу Proceedings of International congress on information technology, computational and experimental physics (CITCEP’2015); Назва держави – Польша; Назва доповіді – Resource Management for Server Virtualization in the Limitations of Recovery Time Objective; Автори – Sergii Telenyk, Maksym Bukasov, Maksym Yasochka; Місце проведення – Краків; Дата проведення: 18.12.2015
 4. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Концептуальні основи створення інформаційних систем, що працюють в умовах великих даних; Автори – С.Ф.Теленик, М.М.Букасов, М.В.Ясочка; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 11.12.2015
 5. Бібліографічний опис:S.Telenyk.Structural optimization of neural network in qualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning / S.Telenyk, D.Halushko, V.Tsurkan, Y.Dorogyy // Information and Telecomunication Scinces, 2015, Volume 6, Number 2. – 2015. – C.36-43; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 6. Назва заходу Information Technology, Computation and Experimental Physics 2013 (CITCEP’15); Назва держави – Poland; Назва доповіді – Neural network approach for resource allocation in IT-infrastucture Management System; Автори – O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko; Місце проведення – Cracow; Дата проведення: 18.12.2015
 7. Назва заходу Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015 Second International Scientific-Practical Conference; Назва доповіді – Qualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning based on structural optimization of neural network; Автори – Y Dorogyy, O Doroga-Ivaniuk, S Telenik, D Halushko; Місце проведення – Kharkiv; Дата проведення: 13.10.2015
 8. Назва заходу ІСАСІТ-2015 ІІІ Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Дослідження впливу забруднення внутрішньої стінки прозорого порожнистого циліндру на передавальні характеристики первинних перетворювачів автоматичних рефрактометрів на основі прозорих порожнистих циліндрів; Автори – Долина В.Г.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.12.2015
 9. Назва заходу InfoCom 2015 І міжнародна конференція Infocom Advanced Solution 2015; Назва доповіді – Дослідження впливу температури на передавальні характеристики первинних перетворювачів автоматичних рефрактометрів на основі прозорих порожнистих циліндрів; Автори – Долина В.Г.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 10. О.Дорога-Іванюк. Бібліографічний опис:Застосування алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі в задачах класифікації даних; Мова публікації:українська
 11. О.Дорога-Іванюк. Бібліографічний опис: Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі; Мова публікації:українська
 12. О.Дорога-Іванюк. Бібліографічний опис: Qualitative evaluation method of IT-infrastructurefunctioning based on structural optimization of neural network; Мова публікації:західноєвропейська
 13. О.Дорога-Іванюк. Бібліографічний опис: Life cicle of IT-infrastructure; Мова публікації: західноєвропейська
 14. Назва заходу ІСАСІТ-2015: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаціних технологій; Назва доповіді – Спайкові узагальнені згорточні нейронні мережі для розв’язання задач розпізнавання образів; Автори – А.С.Ткачов, О.О.Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.12.2015
 15. Назва заходу Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції; Назва доповіді – Критерій оптимальності побудови критичної ІТ-інфраструктури; Автори- Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.12.2015
 16. Назва заходу Матеріали V міжнародної науково-технічної “Проблеми інформатизації”; Назва доповіді- Умови створення критичних процесів або сервісів критичної ІТ-інфраструктури; Автори – Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 10.12.2015
 17. Бібліографічний опис:Дорогий Я.Ю. Життєвий цикл критичної ІТ-інфраструктури / Я.Ю.Дорогий // Електроніка та зв’язок: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – Т.20, №4. – С.100-105. ; Мова публікації:українська
 18. Бібліографічний опис:Дорогий Я.Ю. Розподіл ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з використанням хмарних технологій / Я.Ю.Дорогий // Електроніка та зв’язок: збірник наукових праць. – К.: №1(90) с. 42-49, 2016 г.; Мова публікації:українська
 19. Бібліографічний опис:Дорогий Я.Ю. Оцінювання ризику безпеки інформації на ос-нові спектрального підходу /Я.Ю.Дорогий, Є. Максименко В. Цуркан, О. Крук // Information Technology and Security. July-December 2015. Vol. 3. Iss. 2 (5). – pp. 138-146. ; Мова публікації:українська
 20. Бібліографічний опис: Дорогий Я.Ю. 55. Функціональне моделювання системи керу-вання ризиком безпеки інформації / Я.Ю.Дорогий, В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.М. Крук // Захист інформації. – 2016. – Том 18, № 1. – С 74-80. ; Мова публікації:українська
 21. Бібліографічний опис:Дорогий Я.Ю. Декомпозиція функціональної моделі системи керування ризиком безпеки інформації / Я.Ю.Дорогий, В.В.Цуркан // Захист інформації. – 2016. – Том 18, № 2.; Мова публікації:українська
 22. Бібліографічний опис: Дорогий Я.Ю. 61. Обгрунтування ентропійного підходу до оці-нювання ризику безпеки інформації / Я.Ю.Дорогий, В.В. Цуркан, В.В.Мохор, С.М.Михайлов, О.М.Крук // Information technology and security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 1 (6).; Мова публікації:українська
 23. Бібліографічний опис: Дорогий Я.Ю. Процесне моделювання системи керування ризиком безпеки інформації / Я.Ю.Дорогий, В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.М. Крук // Безпека інформації. – 2016. – Том 22, № 2.; Мова публікації:українська
 24. S.Telenyk. Structural optimiza-tion of neural network in qualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning / S.Telenyk, D.Halushko, V.Tsurkan, Y.Dorogyy // Information and Telecom-munication Sciences, 2015, Volume 6, Number 2. – 2015. – С. 36-43. ; Мова публікації:західноєвропейська
 25. Valchuk K.I. Comparison between serialization formats / K.Valchuk, Y.Dorogyy // Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference “Problems and Prospects of Intergration of Science and Technology”, 26 May 2015. – p. 5-10.; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 26. Дорогий Я.Ю. Застосування алгоритму структурної оптимі-зації нейронної мережі в задачах класифікації даних / Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк, Д.А.Ференс, В.В.Цуркан // Вісник НТУУ «КПІ». Ін-форматика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – №62. – С.100-104. ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 27. Дорогий Я.Ю. Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі / Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк, В.В.Цуркан // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – №63. – С.101-106. ; Мова публікації:українська
 28. Назва заходу 2015 Second International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (IEEE PIC S&T’ 2015); Назва держави – Україна; Назва доповіді – ualitative evaluation method of IT-infrastructure functioning based on structural optimization of neural network; Автори – Y.Y.Dorogyy, S.F.Telenik, O.O. Doroga-Ivaniuk, D.A.Halushko; Місце проведення – October 13-15. – Kharkiv, 2015; Дата проведення: 13.10.2015
 29. Назва заходу Proceedings of The Con-gress on Information Tech-nology, Computational and Experimental Physics 2015 (CITCEP 2015); Назва держави – Польша; Назва доповіді – Life cycle of IT-infrastructure; Автори – Y.Y.Dorogyy,O.O.Doroga-Ivaniuk, B.A.Mart; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 18.12.2015
 30. Назва заходу Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016; Назва держави – Україна; Назва доповіді – Designing Spiking Neural Networks; Автори – Y.Y.Dorogyy, V.Y.Kolisnichenko; Місце проведення – Lviv-Slavske; Дата проведення: 23.02.2016
 31. Назва заходу ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 3-5 листопада. – Київ, 2015.; Назва доповіді – Критична інфраструктура: вразливості, загрози, ризики; Автори – В.В.Мохор, І.О.Козлюк, В.В.Цуркан, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 03.11.2015
 32. Назва заходу 1-а Міжнародна конференція присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах, м. Київ, 24-25 листопада 2015 р; Назва доповіді – Метод побудови спайкових узагальнених згорточних нейронних мереж для розв’язання задачі розпізнавання емоційного стану людини; Автори – А.С.Ткачов, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 33. Назва заходу Международная научная конференция ИТБ-2015, 21 октября. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. ; Назва доповіді – Аналітика кібербезпеки: поняття, структу-ра, задачі; Автори – В.В.Мохор, Є.В.Максименко, В.В.Цуркан, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 21.10.2015
 34. Назва заходу ICACIT-2015; Назва доповіді – Спайкові узагальнені згорточні нейронні мережі для розв’язання задач розпізнавання образів; Автори – А.С.Ткачов, О.О.Дорога-Іванюк, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.12.2015
 35. Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», 17-20 листопада.; Назва доповіді – Аналіз моделей спайкових нейронів; Автори – В.Ю.Колісніченко, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 17.11.2015
 36. Назва заходу Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», 17-20 листопада; Назва доповіді – Spiking neural networks; Автори – D.A.Vasylenko, Y.Y.Dorogyy; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 17.11.2015
 37. Назва заходу Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції; Назва доповіді – Критерій оптимальності побудови критичної ІТ-інфраструктури; Автори – О.О.Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.12.2015
 38. Назва заходу V міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 10-11 грудня.; Назва доповіді – Умови створення критичних процесів або сервісів критичної ІТ-інфраструктури; Автори – О.О.Дорога-Іванюк, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 10.12.2015
 39. Назва заходу Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20 грудня.; Назва доповіді – Дослідження методів тренування спайкових нейронних мереж; Автори – Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.12.2015
 40. Назва заходу Актуальні проблеми роз-витку науки і техніки: Матеріали другої міжна-родної науково-технічної конференції, 20 грудня.; Назва доповіді – Spiking neural networks for patterns recognition; Автори – D.A.Vasylenko, Y.Y.Dorogyy; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.12.2015
 41. Назва заходу Summer Infocom 2016; Назва доповіді – Порівняльний аналіз стійкості водяних знаків до модифікацій контейнера; Автори – Х.І.Вальчук, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 42. Назва заходу Summer Infocom 2016; Назва доповіді – Структурна оптимізація штучних нейронних мереж; Автори – Д.А.Ференс, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 43. Назва заходу Summer Infocom 2016; Назва доповіді – Определение контуров лица методом ограниченного среднего сдвига ; Автори – І.Д.Мороз, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 44. Назва заходу Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2016 р.; Назва доповіді – Дерево вузлів функціональної моделі системи керування ризиком безпеки інформації; Автори – В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.М. Крук, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 45. Назва заходу Захист інформації і безпека інформаційних систем: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 02-03 червня 2016 року.; Назва доповіді – Процесна модель системи керування ризиком безпеки інформації; Автори – В.В. Цуркан, В.В. Мохор, О.М. Крук, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Львів; Дата проведення: 02.06.2016
 46. Назва заходу Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури: матеріали ІI міжнародної науково-практичної конференції 26-28 травня 2016 року.; Назва доповіді – Функціональна модель системи керування ризиком безпеки інформації; Автори – В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.М. Крук, Я.Ю.Дорогий; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 26.05.2016
 47. Бібліографічний опис:Dmytro Titov, Anatoliy Doroshenko, Olena Yatsenko, A Parallel Distributed System for Social Media Data Streams Processing // Proceedings of the Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics  (CITCEP  2015),  Krakow, Poland, 18-20 December 2015.- AGH University of Science and Technology Press.- Krakow, 2016.- PP. 235-238.; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 48. Бібліографічний опис:Anatoliy Doroshenko, Pavlo Ivanenko, Olga Ovdii, Olena Yatsenko, Automated Program Design – an Example of Solving Weather Forecasting Problem // Proceedings of the Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics  (CITCEP  2015), Krakow, Poland, 18-20 December 2015.- AGH University of Science and Technology Press.- Krakow, 2016.- PP.17-20.; Мова публікації:західноєвропейська
 49. Бібліографічний опис:Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А. Овдій О.М., Павлючин Т.О., Вітряк Є.А. До створення Інтернет порталу надання послуг метеорологічного прогнозування на мультипроцесорній плвтформі // Проблеми програмування.- 2015, №3.- С. 24-32.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 50. Бібліографічний опис:Тітов Д.С., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Автоматизована розробка паралельної розподіленої системи обробки потокових даних // Проблеми програмування (матеріали конференції УкрПРОГ’2016). – 2016 – № 2-3. – С. 96–104.; у співавторстві зі студентами
 51. Бібліографічний опис:Дорошенко А.Ю., Хаврюченко В.Д., Туліка Є.M., Жереб K.А. Перетворення успадкованого коду на Fortran до масштабованого паралелізму і хмарних обчислень // Проблеми програмування (матеріали конференції УкрПРОГ’2016). – 2016 – № 2-3. – С. 133–140.
 52. Назва заходу І-а міжнародна конференція Infocom Advanced Solution, 24-25 листопада 2015 р., Київ; Назва доповіді – Кластерний модуль управління робочими процесами для системи підтримки операцій оператора зв’язку ; Автори – А.Ю. Дорошенко, С.О. Шихутська; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 53. Назва заходу І-а міжнародна конференція Infocom Advanced Soilution; Назва доповіді – Кластерна система для автоматизованого моніторингу потокових даних соціальних мереж ; Автори – А.Ю. Дорошенко, Д.С. Тітов; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 54. Назва заходу І-а міжнародна конференція Infocom Advanced Soilution; Назва доповіді – Використання RGB-світловодів для передачі даних ; Автори – О.Л. Древаль, А.Ю. Дорошенко; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 55. Назва заходу ICACIT-2015: ІІІ-я міжнародна конференція з автоматизованого управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Система реального часу для автоматизованого моніторингу потокових даних соціальних мереж ; Автори – А.Ю. Дорошенко, Д.С. Тітов; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 13.12.2015
 56. Назва заходу конференція УкрПРОГ’2016; Назва доповіді – Автоматизована розробка паралельної розподіленої системи обробки потокових даних ; Автори – Тітов Д.С., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. ; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.05.2016
 57. Назва заходу конференція УкрПРОГ’2016; Назва доповіді – Перетворення успадкованого коду на Fortran до масштабованого паралелізму і хмарних обчислень ; Автори – Дорошенко А.Ю., Хаврюченко В.Д., Туліка Є.M., Жереб K.А. ; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.05.2016
 58. Назва заходу Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics  (CITCEP  2015); Назва держави – Польща; Назва доповіді – A Parallel Distributed System for Social Media Data Streams Processing ; Автори – 8.                Dmytro Titov, Anatoliy Doroshenko, Olena Yatsenko; Місце проведення – Krakow, Poland;
 59. Назва заходу Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics  (CITCEP  2015; Назва держави – Польща; Назва доповіді – Automated Program Design – an Example of Solving Weather Forecasting Problem ; Автори – Anatoliy Doroshenko, Pavlo Ivanenko, Olga Ovdii, Olena Yatsenko; Місце проведення – Krakow, Poland; Дата проведення: 18.12.2015
 60. Назва заходу П’ята міжнародна наукова конференція «Моделювання-2016», присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України Г. Є. Пухова та 35-річчя з дня заснування ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України; Назва доповіді – Практика применения сверхточных нейронных сетей для распознавания эмоций; Автори – Дорошенко Е.С., Левченко К. В.; Місце проведення – Київ, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України; Дата проведення: 25.05.2016
 61. Назва заходу I-а Міжнародна конференція присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах; Назва доповіді – Моделювання систем промислової автоматики мережами Петрі; Автори – Катін П. Ю., Жеребко В. А., Рижко Б. В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 62. Назва заходу III Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Моделювання технічних об’єктів автоматизації у навчальному процесі засобами мови VBSCRIPT; Автори – Жеребко В. А.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.12.2015
 63. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Аналіз систем промислової автоматики, побудованих за допомогою мережі Петрі; Автори – Катін П.Ю., Рижко Б.В.; Місце проведення – м.Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 11.12.2015
 64. Бібліографічний опис:Petro Kravets, Volodymyr Shymkovych. Neural Network Control System with Direct and Inverse Model of Control Object Hardware and Software Realization of in FPGA/ Proceedings of The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics, Krakow, Poland. pp. 180-183 ; Мова публікації:західноєвропейська
 65. Бібліографічний опис: Кравець П.I. Метод и алгоритмы реализации на ПЛИС функции активации для искусственных нейронных сетей. / Кравець П.I., Шимкович В.М., Ференс Д.А. // Международный научно-технический журнал Электронное моделирование. – 2015. – 37, №4. – С. 63-73.; у співавторстві зі студентами
 66. Бібліографічний опис:Кравець П.I. Нейромережевий контролер системи стабілізації рухомого об’єкта з апаратно-програмною реалізацією на ПЛІС. / Кравець П.I., Шимкович В.М., Федорчук В.В., Гой А.А. // Вісник НТУУ «КПИ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2014. – №63. С. 4-11.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 67. Назва заходу The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015); Назва держави – Poland; Назва доповіді – Neural Network Control System with Direct and Inverse Model of Control Object Hardware and Software Realization of in FPGA ; Автори – Petro Kravets, Volodymyr Shymkovych; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 18.12.2015
 68. Назва заходу I Міжнародна конференція присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах; Назва доповіді – Програмне середовище і технологія моделювання нейромережевих систем керування динамічними об’єктами; Автори – Кравець П.I., Шимкович В.М., Омельченко П.В.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 24.11.2015
 69. Назва заходу Науково – практична конференція «Сучасні інформаційні технології 2015»; Назва доповіді – Узагальнена модель системи керування безпілотних роботів для відкритої розробки родовищ корисних копалин ; Автори – А.О. Міхно, П.І. Кравець ; Місце проведення – Одеса
 70. Назва заходу III Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій «ICACIT-2015» ; Назва доповіді – Автоматизоване керування рухом мобільного безпілотного робота; Автори – Кравець П. І., Міхно А. О.; Місце проведення – Київ
 71. Назва заходу заходу I Міжнародна конференція присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах; Назва доповіді – Автоматизоване керування рухом мобільного безпілотного робота на основі сценаріїв; Автори – Кравець П.І., Міхно А.О.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 24.11.2015
 72. Бібліографічний опис: LIFE CYCLE OF CRITICAL ITINFRASTRUCTURE; Yaroslaw Y. Dorogyy, Olena O. Doroga-Ivaniuk, Bogdan A. Mart, Vasyl V. Tsurkan//Informational Technology, Computational and Experimental Physics. AGH University of Science and Tehnology Press, Krakow 2016//ISBN:978-83-7464-838-7; Мова публікації: західноєвропейська
 73. Назва заходу CITCEP 2015 IEEE; Назва держави – Польша; Назва доповіді – LIFE CYCLE OF CRITICAL ITINFRASTRUCTURE; Автори – Yaroslaw Y. Dorogyy, Olena O. Doroga-Ivaniuk,Bogdan A. Mart, Vasyl V. Tsurkan; Місце проведення – Краків, AGH; Дата проведення: 18.12.2015
 74. Назва заходу Summer Infocom Advanced solutions 2016; Назва доповіді – Система активного моніторингу мережі, з відображенням показників у реальному часі; Автори – Март Б.А, Вовк Є.В.; Місце проведення – Київ, КПІ; Дата проведення: 01.06.2016
 75. Назва заходу АВІА-2015; Назва доповіді – Автоматизована система моніторингу та управління критичними системами; Автори – Ролік О.І., Март Б.А., Вовк Є.А., Литвинєнко М.Д.; Місце проведення – Київ, НАУ; Дата проведення: 01.06.2016
 76. Бібліографічний опис:Morgal O., Savchuk O., Artamonova V., Latash I.-Usage of fuzzy sets in technical and medical diagnostics.-В кн.Матеріали Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015), м.Краків, Польша, 18-20 грудня 2015р., – С.307-309.; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 77. Бібліографічний опис:Моргаль О.М., Савчук О.В., Латаш І.О.,Використання нечітких множин в технічній діагностиці. – В кн..Матеріали 2 Міжнародної науково-практичної конф. Summer InfoCom 2016, м.Київ, 1-3 червня 2016р.- К.: Вид-во «Інжиніринг»,2016.- С.79-81.; Мова публікації: українська; у співавторстві зі студентами
 78. Назва заходу Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015); Назва держави – Польша; Назва доповіді – Usage of fuzzy sets in technical and medical diagnostics; Автори – Моргаль О.М., Савчук О.В., Артамонова В.О., Латаш І.О.; Місце проведення – Краків; Дата проведення: 18.12.2015
 79. Назва заходу 2 Міжнародна науково-практична конф. Summer InfoCom 2016; Назва доповіді – Використання нечітких множин в технічній діагностиці ; Автори – Моргаль О.М., Савчук О.В., Латаш І.О.; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 80. Назва заходу I Міжнародна конференція Infocom Advanced Solution 2015; Назва доповіді – Концепція програмно-технологічного комплексу діагностики так керування нелінійними нестаціонарними об’єктами; Автори – Бідюк П. І., Писаренко А. В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 81. Назва заходу SUMMER INFOCOM ADVANCED SOLUTIONS 2016; Назва доповіді – Применение байесовских сетей в задачах диагностики и адаптивного управления; Автори – Писаренко А.В., Тишенко Д.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 82. Бібліографічний опис:Sergii Telenyk, Olena Savchuk, Eugene Pokrovskyi, Kateryna Kryvenko. On Application of Neural Network Technologies in Diagnosing Electric Radio Components / Proceedings of
  The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics, Krakow, Poland. pp. 203-206; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 83. Назва заходу The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015; Назва держави – Poland; Назва доповіді – On Application of Neural Network Technologies in Diagnosing Electric Radio Components; Автори – Sergii Telenyk, Olena Savchuk, Eugene Pokrovskyi, Kateryna Kryvenko; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 18.12.2015
 84. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – On Application of Neural Network Technologies in Diagnosing Electric Radio Components; Автори – Sergii Telenyk, Olena Savchuk, Eugene Pokrovskyi, Kateryna Kryvenko; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 11.12.2015
 85. Бібліографічний опис:Полторак Вадим Петрович. Влияние технических характеристик качества на субъективную оценку качества речи в сети / Корчагин К.П., Полторак В.П. / Международный научный журнал ; под ред. Д.И. Коваленко. – http://www.inter-nauka/issues/2016/5/1171 ; свид. о рег. КВ М 20971-10771Р ; Серия МН 75360.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 86. Бібліографічний опис:Poltorak Vadym. Constructive Approach to Creating a Finite Fields for Effective BCH-Code / V. Poltorak : Information Technology, Computational and Experimental Physics ; Edited by Piotr Kulczycki. – Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. ; e-book ; Мова публікації: західноєвропейська
 87. Назва заходу The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics ( CITCEP 2015), 18-20 December 2015, Krakow, Poland ; Edited by Piotr Kulczycki. – Krakow : AGH University of Science and Technology, 2015. – pp. 44-46.; Назва держави – Poland; Назва доповіді – Constructive Approach to Creating a Finite Fields for Effective BCH-Code; Автори – Poltorak Vadym; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 19.12.2015
 88. Назва заходу EMEAR Cisco Networking Academy Partner Summit 2015, Rome, Italy для керівників центрів підтримки (ASC) і інструкторських навчальних центрів (ITC) Академій Cisco у Европі та СНД.; Назва держави – Італія; Назва доповіді – Перспективи предмету Cisco Certified Networking Professional академічної навчальної програми Cisco в умовах зростаючого ринку ІТ-зайнятості в Україні; Автори – Полторак Вадим; Місце проведення – Рим; Дата проведення: 29.10.2015
 89. Назва заходу Summer InfoCom 2016 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ., ст. 18; Назва доповіді – Модернізація серверного ПЗ для оптимізації віддачі контенту за запитом.; Автори – Степанюк А.І. (студ.), Полторак В.П.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 01.06.2016
 90. Назва заходу Summer InfoCom 2016 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ., стор. – 21.; Назва доповіді – Застосування криптографії на еліптичних кривих в смарт-картах.; Автори – Микосовський В.І. (студ.), Полторак В.П.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 02.06.2016
 91. Назва заходу Summer InfoCom 2016 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ., стор. 24.; Назва доповіді – Передача мультимедійних даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада.; Автори – Макоївець Д.В. (студ.), Полторак В.П.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 02.06.2016
 92. Назва заходу Summer InfoCom 2016 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ., стор. 28; Назва доповіді – Влияние характеристик QoS на качество речевого трафика в пакетніх сетях.; Автори – Корчагин К.П. (студ.), Полторак В.П.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 03.06.2016
 93. Назва заходу Summer InfoCom 2016 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ., стор. 30.; Назва доповіді – Забезпечення інфозахисту команд управління пересувним обєктом; Автори – Данчул В.С. (студ.), Полторак В.П.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 03.06.2016
 94. Назва заходу 1 Міжнародна конференція Infocom Advanced Solution 2015; Назва доповіді – Синтез векторно-матричних моделей регуляторів багатовимірних цифрових систме керування; Автори – Репнікова Н.Б.; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 95. Назва заходу 11 Міжнародна науково-практична конференція Summer Infocom; Назва доповіді – Синтез спостерігаючого пристрою нелінійних систем керування; Автори – Репнікова Н.Б., Шумада К.О.; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 01.06.2016
 96. Бібліографічний опис:Rolik O. Neural network approach for resource allocation in IT-infrastructure Management System / O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko // Information Technology, Computational and Experimental Physics. Kulczycki P., Kowalski P. A., Lukasik S. (eds). – AGN-UST. – 2016. – pp. 13-16.; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 97. Бібліографічний опис:Ролик А.И. Оптимальный прием многопозиционных сигналов с марковским информационным параметром / Ролик А.И. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – № 62. – С. 111–118.; Мова публікації:українська
 98. Бібліографічний опис:Ролик А.И. Оценка качества предоставления мультимедийных сервисов с использованием нейросетевого классификатора / Ролик А.И., Галушко Д.А., Барна В.В., Томащук А.В., Ясочка М.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2015. – № 63. – С. 25–30.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 99. Назва заходу Information Technology, Computational and Experimental Physics 2013 (CITCEP’15) 18–20 December, Cracow, Poland; Назва держави – Poland; Назва доповіді – Neural network approach for resource allocation in IT-infrastructure Management System; Автори – O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko; Місце проведення – Cracow; Дата проведення: 18.12.2015
 100. Назва заходу InfoCom 2015: 1-я Міжнар. конф. присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах; Назва доповіді – Метод выявления элементов ИТ-инфраструктуры с атипичным состоянием с помощью импульсных нейронных P-систем; Автори – А.И. Ролик, Ю.С. Тимофеева; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 24.11.2015
 101. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я Міжнар. конф. з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Оценка качества услуги VOIP по анализу пакетов из сетевых узлов; Автори – А.И. Ролик, В.В. Барна, М.В. Ясочка; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 13.12.2015
 102. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я Міжнар. конф. з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – Управление ресурсами виртуальной ИТ-инфраструктуры для поддержания заданного уровня предоставляемых сервисов; Автори – А.И. Ролик, Д.А. Галушко, Н.В. Кравчун, Т.В. Кравченко; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 13.12.2015
 103. Назва заходу The Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015); Назва держави – Poland; Назва доповіді – Usage of Fuzzy Sets in Technical and Medical Diagnostics; Автори – Oleg Morgal, Olena Savchuk, Vira Artamonova, Irina Latash; Місце проведення – Krakow; Дата проведення: 18.12.2015
 104. Назва заходу I Міжнародна конференція присвячена 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах; Назва доповіді – До питання класифікації та розбраковки електро-виробів; Автори – Савчук О.В., Жуковецький Б.В.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 24.11.2015
 105. Назва заходу ICACIT-2015: 3-я міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій; Назва доповіді – On Application of Neural Network Technologies in Diagnosing Electric Radio Components; Автори – Sergii Telenyk, Olena Savchuk, Eugene Pokrovskyi, Kateryna Kryvenko; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 11.06.2015
 106. Назва заходу ІI Міжнародна науково-практична конференція / Summer InfoCom 2016; Назва доповіді – ВИкористання нечітких множин в технічній діагностиці; Автори – Савчук О.В., Моргаль О.М., Латаш І.О.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 01.06.2016
 107. Бібліографічний опис:Dmytro Reznyk, Sergii Telenyk, Oleksandr Amons, Volodymyr Khmeliuk. Logic-based Approach for Dynamic Service Provision upon Service Meshes/ Information Technology, Computational and Experimental Physics. Kulczycki P., Kowalski P.A., Lukasik S. (eds.) AGN-UST. – 2016. – pp. 145-148; Мова публікації: західноєвропейська
 108. Бібліографічний опис:Sergii Telenyk, Maksym Bukasov, Maksym Yasochka. Resource Management for Server Virtualization in the Limitations of Recovery Time Objective / Information Technology, Computational and Experimental Physics. Kulczycki P., Kowalski P.A., Lukasik S. (eds.) AGN-UST. – 2016. – pp. 247-250;
 109. Бібліографічний опис:Метод вибору веб-сервісу на основі перетину критеріальної з Парето-оптимальною множиною Хмелюк М.С., Захарчук Б.О. Первый независимый научный вестник; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 110. Бібліографічний опис: Метод просіювання для виявлення плагіату в програмному коді мовою С# Яшин Г.Є., Хмелюк М.С. Первый независимый научный вестник – 2015, № 1., часть 1, с. 72…78; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 111. Бібліографічний опис:С. В. Сушко, А.А.Чемерис Исследование эффективности выполнения программ, оптимизированных на основе полиэдральной модели // Сборник трудов 5й международной конференции SIMULATION-2016 25-27 мая 2016, Киев.-сс. 241-244.; Мова публікації:західноєвропейська
 112. Бібліографічний опис:А.А. Чемерис Определение зависимостей в компьютерных программах// В зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні технології»,вип. 74, ISSN 2309-76476. 2015 – сс. 3-9; Мова публікації: західноєвропейська
 113. Бібліографічний опис:А.С. Огир,В.В. Тарапата, А.А. Чемерис, Е.А. ОгирСистема ультразвуковой диагностики с использованием фазовой информации отраженного звукового поля // ISSN 0204–3572. Электронноемоделирование. 2016. Т. 38. №1. – сс.63-72; Мова публікації: західноєвропейська
 114. Назва заходу ІХ міжнародна наукова конференція «Комп’ютерні системи і мережні технології» CSNT-2016; Назва доповіді – Енергоспоживання мікропроцесорних систем ; Автори – О.А. Чемерис ; Місце проведення – НАУ, Київ; Дата проведення: 21.04.2016
 115. Назва заходу Summer InfoCom Advanced Solutions 2016, ІІ Міжнародна науково-практична конференція; Назва доповіді – Сравнение эффективности автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели ; Автори – С. В. Сушко, А. А. Чемерис ; Місце проведення – НТУУ КПІ, м. Київ; Дата проведення: 21.04.2016
 116. Бібліографічний опис:Чеповой А.В.Пишняк Д.В.Юрчук Л.Ю.СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/ Summer InfoCom 2016: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р – К.: Вид-во “Інжиніринг”, 2016. – 116 с. – Мови укр., рос., англ. ISBN 978-966-2344-50-9 ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 117. Бібліографічний опис: ЮРЧУК Л.Ю. ПОКРОВСЬКИЙ Є.О. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В СИСТЕМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ/InfoCom 2015: Матеріали 1-ї Міжнародної конференції присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах – Київ, 24-25 листопада 2015 р – с.64-66; Мова публікації:українська

 

2017

 1. Бібліографічний опис:Telenyk, S.F., Bukasov, M.M. Data center resource management for SaaS / S.Telenyk, M.Bukasov // Technical transaction. Automatic control. — Politechnica Krakowska, 2016. — issue 3-E (13). — pp. 229-235.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська
 2. Бібліографічний опис:Telenyk S., Bukasov M., Yasochka M. Resource management for server virtualization under the limitations of recovery time objective / Sergii Telenyk, Maksym Bukasov, Maksym Yasochka // Open Physics. — De Gruyter, 2016. — Volume 14, Issue 1. — pp. 517-523.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 3. Назва заходу Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016); Назва доповіді – Optimization of Data Access in Tiered Storage; Автори – Telenyk Sergii, Bukasov Maksym; Місце проведення – Kyiv; Дата проведення: 12.09.2016
 4. Бібліографічний опис:D. Halushko, O. Rolik, and V. Samotyy, “A Load Balancing Mechanism Based on Fuzzy Nonparametric Analysis of QoS Parameters” in Proc. CLOUD COMPUTING 2017: The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, February 19-23, 2017 Athens, Greece, IARIA, 2017, pp. 102-107.; Мова публікації:західноєвропейська
 5. Бібліографічний опис::Rolik O. Decomposition-compensation method of service level management in corporate IT infrastructures with the use of adaptive genetic algorithm / O. Rolik, V. Kolesnik and D. Halushko// Proc. of the International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo). – Kiev, Ukraine. – 2016. – pp. 1–5; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 6. Назва заходу ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016); Назва доповіді – Decomposition-Compensation Method of Service Level Management of Corporate IT Infrastructures with use of the Adaptive Genetic Algorithm; Автори – Rolik A., Kolesnik V., Halushko D; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 12.09.2016
 7. Назва заходу Summer Infocom Advanced Solutions 2017 IV міжнародна науково-практична конференція; Назва доповіді – Проблеми управління групою автономних рухомих об’єктів у 3D просторі; Автори – Долина В.Г., Пріліпухов Є.В.; Місце проведення – Київ, Україна; Дата проведення: 01.06.2017
 8. Назва заходу ІІІ міжнародна науково-практична конференціїя «Актуальні питання забезпечення кі-бернетичної безпеки та захисту інформації»; Назва доповіді – Cyber resilience: the concept of information security in cyberspace; Автори – Я.Ю.Дорогий, В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.О. Дорога-Іванюк; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 22.02.2017
 9. Бібліографічний опис:Dorogyy Y.Y. Detection method of image modifications using perceptual hashing / Y.Y.Dorogyy, K.I.Valschuk // 2016 ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМі-Ко’2016/UkrMiCo’2016) / Збірник матеріалів науково-технічної конференції. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – с. 465-467.; Мова публікації:західноєвропейська
 10. Бібліографічний опис: Дорогий Я.Ю. Оптимізація розміщення віртуальних машин у хмарних інфраструктурах за допомогою гнучкого алгоритму на базі генетичного програмування / Я.Ю.Дорогий, Д.А.Ференс // Інфокомунікаційні системи та технології. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://iconfs.net/uploads/number1.pdf.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
 11. Назва заходу V-а міжнародна науково-практична конференція (Чернівці, 2 – 3 листопада 2016 р.). – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016.; Назва доповіді – Модель потоків даних системи керування ризиком безпеки інформації; Автори – Я.Ю.Дорогий, В.В. Мохор, В.В. Цуркан, О.М. Крук; Місце проведення – Чернівці; Дата проведення: 02.11.2016
 12. Бібліографічний опис:А.Ю. Дорошенко, П.А. Іваненко, О.С. Новак. Гібридна модель автотьюнінгу з використанням статистичного моделювання // Проблеми програмування. – 2016, №4. – С. 27-32.; Мова публікації:українська
 13. Бібліографічний опис:Древаль О.Л., Дорошенко А.Ю. Застосування алгоритму фазової кореляції та його розширення в оптичному стабілізаторі безпілотних літальних апаратів моделювання // Проблеми програмування. – 2017, №1. – С. 111-119.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 14. Бібліографічний опис:Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г. Метод паралелізації циклів сіткових обчислювальних задач для графічних прискорювачів // Проблеми програмування. – 2017, №1. – С. 59-66. ; Мова публікації: українська
 15. Бібліографічний опис:Eugene Tulika, Anatoliy Doroshenko, Kostiantyn Zhereb, Adaptation of Legacy Fortran Applications to Cloud Computing // Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer.- Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016.-PP. 119-126. ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 16. Бібліографічний опис:Titov D., Doroshenko A., Yatsenko O. Automated design of a parallel distributed system for streaming data processing // Proc. 2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Kiev, Ukraine (11–16 September 2016). – 2016. – P. 1–5. doi: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739641 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 17. Бібліографічний опис:Doroshenko A., Ivanenko P., Ovdii O., Yatsenko O. Automated Program Design – an Example Solving a Weather Forecasting Problem // Open Physics. – 2016. – Vol. 14, Issue 1. – P. 410–419. – https://doi.org/10.1515/phys-2016-0048; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 18. Бібліографічний опис:Prusov V.A., Doroshenko A.Yu. Numerical Method to Solve the Cauchy Problem with Previous History// Cybernetics and Systems Analysis: Volume 53, Issue 1 (2017), Pages 1-23. DOI 10.1007/s10559-017-9905-y ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 19. Бібліографічний опис:2.Vitaliy A. Prusov and Anatoliy Y. Doroshenko, Hydrodynamic Modeling of Industrial Pollutants Spreading in Atmosphere // in “Mathematical Problems in Meteorological Modelling” (András Bátkai, Petra Csomós, András Horányi, István Faragó, Gabriella Szépszó (eds.)), MATHEMATICS IN INDUSTRY, vol. 24, Springer International Publishing Switzerland 2016, pp. 87-116.; Наукометричні БД: Scopus; Мова публікації: західноєвропейська
 20. Назва заходу ІII- міжнародна конференція Infocom Advanced Solution, 2016 р., Київ.- 2016.; Назва доповіді – Застосування аналітичних інструментів для автоматизації налаштування паралельного алгоритму; Автори – А.Ю., Новак О.С, Іваненко П.А. Старушик А.М.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.12.2016
 21. Назва заходу XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем»; Назва доповіді – Разработка средств автоматизации проектирования параллельных программ и их эффективность ; Автори – А.Е. Дорошенко, О.М. Овдей, Е.А. Яценко; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 05.12.2016
 22. Назва заходу 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer.- Kyiv, Ukraine, June 21-24; Назва доповіді – Adaptation of Legacy Fortran Applications to Cloud Computing; Автори – Eugene Tulika, Anatoliy Doroshenko, Kostiantyn Zhereb; Місце проведення – Kyiv, Ukraine; Дата проведення: 21.06.2016
 23. Назва заходу 2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Kiev, Ukraine (11–16 September 2016). – 2016. – P. 1–5. doi: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739641; Назва доповіді – Automated design of a parallel distributed system for streaming data processing ; Автори – Titov D., Doroshenko A., Yatsenko O.; Місце проведення – Kiev, Ukraine; Дата проведення: 11.09.2016
 24. Назва заходу МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины; Назва доповіді – Практика применения распознавания сверточных нейронных сетей для распознавания эмоций; Автори – Дорошенко К.С., Левченко К.В.; Місце проведення – м. Київ
 25. Назва заходу МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины; Назва доповіді – Моделювання варки утфелю у вакуум-апаратах; Автори – Дорошенко К.С., Д. В. Самсоненко; Місце проведення – м. Київ
 26. Назва заходу Конференція МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины; Назва доповіді – Компонент генерации шаблонов и библиотек JNI; Автори – Дорошенко К.С., Н. А. Литвинов; Місце проведення – м. Київ
 27. Назва заходу Конференція МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины; Назва доповіді – Проблемы реализации системы персонального GPSмониторинга; Автори – Дорошенко К.С, Соколенко А.С.; Місце проведення – м. Київ
 28. Назва заходу Конференція МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016, Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины; Назва доповіді – Система 2D рендеринга с использованием интерфейса OpenGLES 2.0, особенностей и техник VBO/Sprite Batc; Автори – Дорошенко К.С., Ашур И.З.; Місце проведення – м. Київ
 29. Назва заходу Обеспечение трансфера космических технологий наблюдения Земли в реальный сектор экономики; Назва доповіді – Зарубіжний (американський та європейський) досвід використання ГІС; Автори – Дорошенко К.С.; Місце проведення – м. Київ
 30. Бібліографічний опис:Pavlo Katin. Development of variant of software architecture implementation for low-power general purpose microcontrollers by finete state machines. Scientific journal “Eureka: Physics and Engineering”, 2017, volume 3, pp. 49-55; Мова публікації:з ахідноєвропейська
 31. Назва заходу IV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoCom Advanced Solutions 2017; Назва доповіді – Конструювання програмного забезпечення для вбудованих систем з використанням типових шаблонів; Автори – Катін П.Ю.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 01.06.2017
 32. Бібліографічний опис:Моргаль О.М., Савчук О.В., Артамонова В.Л., Латаш І.О. Застосування нечітких множин для удосконалення методів діагностики.- В кн. Winter Infocom 2016: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 1-2 грудня 2016р.-К.: Вид-во «Інжиніринг»,2016-84с. С.60-62.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 33. Бібліографічний опис:Моргаль О.М., Покровський Є.О., Савчук О.В., Латаш І.О. До питання оцінки якості web-сайту діяльності підприємства як моделі масового обслуговування.- В кн..Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конф. Summer InfoCom 2017, м.Київ, 1-2 червня 2017р.- К.: Вид-во «Інжиніринг»,2017.- С.45-47.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 34. Назва заходу ІV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoСom Advanced Solutions 2017; Назва доповіді – Модель підсистеми діагностики транспортного засобу на основі байєсівської мережі; Автори – писаренко А. Тишенко Д.; Місце проведення – кпі ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 01.06.2017
 35. Назва заходу – Summer InfoCom AdvAnCed SolutIonS 2017; ПІБ студента(ів) – Тишенко Д.; Назва доповіді – Модель підсистеми діагностики транспортного засобу на основі байєсівської мережі
 36. Бібліографічний опис:Полторак Вадим Петрович. GPS спуфінг та засоби протидії / Данчул Володимир Сергійович / Інфокомунікаційні системи та технології. Науково-практичний журнал. №1(1) – К.: Інфокомунікаційні системи та технології, 2017. – 81 с. – Мови укр., рос., англ. стор. 56-60.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 37. Бібліографічний опис: Полторак Вадим Петрович. Каскадні коди і їх застосування в супутникових системах передачі даних / Макоївець Дмитро Володимирович / Інфокомунікаційні системи та технології. Науково-практичний журнал. №1(1) – К.: Інфокомунікаційні системи та технології, 2017. – 81 с. – Мови укр., рос., англ. стор. 51-55.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 38. Бібліографічний опис:Полторак Вадим Петрович. Модифікований протокол автентифікації RFID міток / Погоржельський Валерій В’ячеславович / Інфокомунікаційні системи та технології. Науково-практичний журнал. №1(1) – К.: Інфокомунікаційні системи та технології, 2017. – 81 с. – Мови укр., рос., англ. стор. 5-9; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 39. Бібліографічний опис:Погоржельський Валерій В’ячеславович. Автентифікація RFID мітки на основі односторонніх перетворень / Полторак Вадим Петрович / Summer InfoCom 2017: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 червня 2017 р. – К.: Вид-во ТОВ «Інжиніринг», 2017. – 120 с. – Мови укр., рос., англ. с. 34-37.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 40. Назва заходу Cisco EMEAR Partner Summit 2016; Назва держави – Німеччина; Назва доповіді – The DevOps Cisco Academy learning Subject Perspectives in Ukrainian IT employment market.; Автори – Poltorak Vadym (Полторак В.П.); Місце проведення – Berlin (Берлін); Дата проведення: 16.11.2016
 41. Назва заходу Summer InfoCom 2017, IV Міжнародна науково-практична конференції, м. Київ, 1-2 червня 2017 р. ; Назва доповіді – Автентифікація RFID мітки на основі односторонніх перетворень; Автори – Погоржельський Валерій В’ячеславович (студ), Полторак Вадим Петрович; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 02.06.2017
 42. Бібліографічний опис:Інфокомунікаційні системи та технології №1 (1)/2017 Репнікова Н.Б., Шумада К.О. Підвищення якості керування нелінійних систем; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 43. Бібліографічний опис:O. Rolik, S. Telenyk, E. Zharikov, and V. Samotyy, “Dynamic Virtual Machine Allocation Based on Adaptive Genetic Algorithm” in Proc. CLOUD COMPUTING 2017: The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, February 19-23, 2017, Athens, Greece, IARIA, 2017, pp. 108-114.; Мова публікації:західноєвропейська
 44. Бібліографічний опис:D. Halushko, O. Rolik, and V. Samotyy, “A Load Balancing Mechanism Based on Fuzzy Nonparametric Analysis of QoS Parameters” in Proc. CLOUD COMPUTING 2017: The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, February 19-23, 2017 Athens, Greece, IARIA, 2017, pp. 102-107.; Мова публікації:західноєвропейська
 45. Бібліографічний опис:O. Rolik, E. Zharikov, V. Kolesnik, and M. Yasochka, “Rule-based Algorithmic Approach for Solving Problems of Impact Analysis in Access Networks,” in Proc. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, Ukraine Kyiv, Ukraine, 2017, pp. 1161–1166.; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 46. Бібліографічний опис:O.Rolik, S. Telenyk, and E. Zharikov, “IoT and Cloud Computing: The Architecture of Microcloud-Based IoT Infrastructure Management System,” in Emerging Trends and Applications of the Internet of Things, Hershey, PA, USA: IGI Global, 2017, pp. 198–234.; Мова публікації:західноєвропейська
 47. Бібліографічний опис:Telenyk S. An approach to software defined cloud infrastructure management / S. Telenyk, E. Zharikov, O. Rolik // Proc. of the XIth International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies Congress on Information Technology” (CSIT 2016) 6–10 September, Lviv, Ukraine. – 2016 p. – p. 21–26.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 48. Бібліографічний опис:S. Telenyk, E. Zharikov and O. Rolik, “Architecture and Conceptual Bases of Cloud IT Infrastructure Management,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2017, pp. 41–62.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 49. Бібліографічний опис:Rolik O. Decomposition-compensation method of service level management in corporate IT infrastructures with the use of adaptive genetic algorithm / O. Rolik, V. Kolesnik and D. Halushko// Proc. of the International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo). – Kiev, Ukraine. – 2016. – pp. 1–5.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 50. Бібліографічний опис:Telenyk S. An approach to virtual machine placement in cloud data centers / S. Telenyk, E. Zharikov, O. Rolik // Proc. of International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo). – Kiev, Ukraine. – 2016. – pp. 1–6.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 51. Бібліографічний опис:Rolik O. Service Quality Management in Microcloud-Based IoT Infrastructure / O. Rolik, S. Telenyk, E. Zharikov / Technical Transactions. Electrical Engineering. – Politechnika Krakowska. – 2016 (113). – Issue 2-E (12). – pp. 231–244. ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 52. Бібліографічний опис:Rolik O., Telenyk S., Zharikov E., Yasochka M. Decomposition-compensation Approach to Microcloud-based IoT Infrastructure Management / Proc. of 2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT) 12-14 Dec. 2016. – Reston, USA – pp: 603–608.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 53. Бібліографічний опис:O. Rolik; E. Zharikov, and S. Telenyk, “Microcloud-based architecture of management system for IoT infrastructures” in. Proc. 3rd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), October 4-6, 2016, Kharkiv, Ukraine. – IEEE, 2016. – pp. 149–151.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 54. Назва заходу IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT); Назва держави – USA; Назва доповіді – Decomposition-compensation Approach to Microcloud-based IoT Infrastructure Management; Автори – Rolik O., Telenyk S., Zharikov E., Yasochka M.; Місце проведення – Reston, USA; Дата проведення: 12.12.2016
 55. Назва заходу CLOUD COMPUTING 2017: The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization; Назва держави – Greece; Назва доповіді – A Load Balancing Mechanism Based on Fuzzy Nonparametric Analysis of QoS Parameters; Автори – D. Halushko, O. Rolik, V. Samotyy,; Місце проведення – Athens, Greece; Дата проведення: 19.02.2017
 56. Назва заходу CLOUD COMPUTING 2017: The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization; Назва держави – Greece; Назва доповіді – Dynamic Virtual Machine Allocation Based on Adaptive Genetic Algorithm; Автори – O. Rolik, S. Telenyk, E. Zharikov, V. Samotyy; Місце проведення – Athens, Greece; Дата проведення: 19.02.2017
 57. Назва заходу IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON); Назва доповіді – Rule-based Algorithmic Approach for Solving Problems of Impact Analysis in Access Networks; Автори – O. Rolik, E. Zharikov, V. Kolesnik, M. Yasochka; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 29.05.2017
 58. Назва заходу 3rd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T); Назва доповіді – Microcloud-based architecture of management system for IoT infrastructures; Автори – O. Rolik; E. Zharikov, S. Telenyk; Місце проведення – Kharkiv; Дата проведення: 04.10.2016
 59. Назва заходу XI International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies Congress on Information Technology” (CSIT 2016) 6–10 September, ; Назва доповіді – An approach to Software Defined Cloud Infrastructure management; Автори – S. Telenyk, E. Zharikov, O. Rolik; Місце проведення – Lviv, Ukraine.; Дата проведення: 06.09.2016
 60. Назва заходу ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016); Назва доповіді – Virtual machine placement in cloud data centers; Автори – Telenyk S., Zharikov E., Rolik O.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 12.09.2016
 61. Назва заходу ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016); Назва доповіді – Decomposition-Compensation Method of Service Level Management of Corporate IT Infrastructures with use of the Adaptive Genetic Algorithm; Автори – Rolik A., Kolesnik V., Halushko D.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 12.09.2016
 62. Теленик С.Ф., Ролик А.И., Жариков Э.В. Управление распределением виртуальных машин в ЦОД / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. — К.: Век+. — 2016. — № 64. — С. 90—99.; Мова публікації:українська
 63. Назва заходу Summer InfoCom Advanced Solutions 2017; Назва доповіді – Концепція сервісу програмного забезпечення; Автори – Хмелюк В.С., Майер І.С., Озеракін М.Д., Тимошенко О.О.; Місце проведення – м. Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 01.06.2017
 64. Бібліографічний опис:1. Chemeris. A. Influence of Software Optimization on Energy Consumption of Embedded Systems / A. Chemeris, D. Lazorenko, S. Sushko // In book: V. Kharchenko et al. (eds.), Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation, Studies in Systems, Decision and Control 105, DOI 10.1007/978-3-319-55595-9_6, Springer International Publishing AG. – 2017. – P. 111-133.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 65. Назва заходу 2nd SEREN3 NCP Forum; Назва держави – Греція; Назва доповіді – Bringing Secure Societies NCPs Together; Автори – Чемерис О.; Місце проведення – Афіни; Дата проведення: 24.11.2016
 66. Назва заходу Winter InfoCom Advanced Solutions 2016, ІIІ Міжнародна науково-практична конференція; Назва доповіді – Оценка снижения времени выполнения тестовых программ при применении автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели на Raspberry Pi 3 ; Автори – А.А. Чемерис, С.В. Сушко ; Місце проведення – київ; Дата проведення: 01.12.2016
 67. Назва заходу IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO); Назва доповіді – The Dependence of Microprocessor System Energy Consumption on Software Optimization ; Автори – S. Suchko, A. Chemeris ; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.04.2017

 

2018

 1. Долина В. Г. Пріліпухов Є.В. “Моделі і методи управління групою незалежних рухомих об’єктів у 3D просторі” «Інфокомунікаційні системи та технології», Науково-практичне видання, № 2(2) / 2018, Київ 2018р. С.5-11. ISSN 2520-6257; Url – https://iconfs.net/uploads/number2/number2.pdf; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 2. DorogyyY.Y. Neuralnetworkstructureoptimizationalgorithm / Y.Y. Dorogyy, GrzegorzNowakowski, O.O.Doroga-Ivaniuk // JournalofAutomation, MobileRobotics&Intelli-gentSystems, Vol. 12, №1, 2018. – pp. 5-13.;DOI – https://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.14313/JAMRIS_1-2018/1; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 3. Хапілін А.С. Автоматичне розпізнавання музичних жанрів глибокими згортковими нейронними мережами / А.С.Хапілін, В.В.Цуркан, Я.Ю.Дорогий // Електронна та акустична інженерія: збірник наукових праць. – К.: №1, с. 45-50, 2018 р. ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 4. Dorogyy Y.Y. Meta model of compensatory-decompensational approach for architecture of critical IT infrastructure designing / Y.Y.Dorogyy // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET2018), February 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine.; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська
 5. ЛевченкоК. Порівняннячасувиконаннябазовихопераційфреймворківмашинногонавчання / К.Левченко, Я.Ю.Дорогий // Інфокомунікаційнісистемитатехнології. – 2018. C. 27-31.;Наукометричні БД:Copernik; Мовапублікації:українська; успівавторствізістудентами
 6. Назва заходу Summer InfoCom 2018: VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій; Назва доповіді -Визначення образ у коротких текстах; Автори – Попко А.В., Дорогий Я.Ю.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 7. Назва заходу Summer InfoCom 2018: VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій; Назва доповіді – Дослідження впливу колірних моделей при визначенні кольорових характеристик об’єктів розпізнавання на зображенні; Автори – Антосєв А.С., Дорогий Я.Ю.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 8. Назва заходу SummerInfoCom 2018: VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій; Назва доповіді – Использование AmazonConnect для автоматизации колл-центра; Автори – Харабет Р.І., Дорогий Я.Ю.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 9. Назва заходу SummerInfoCom 2018: VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій; Назва доповіді – Побудова чатботу на основі нейронних мереж; Автори – Боярин О.В., Дячук І.С., Дорогий Я.Ю.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 10. Назва заходу SummerInfoCom 2018: VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій; Назва доповіді – Порівняння фреймворків машинного навчання; Автори – Левченко К., Дорогий Я.Ю; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 11. Назва заходу ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018; Назва доповіді – Мурашиний алгоритм кластеризації; Автори – Горносталь А.Н., Дорогий Я.Ю.; Місце проведення – Вінниця; Дата проведення: 22.05.2018 ; Мова публікації:українська
 12. Ашур І.З., Дорошенко А.Ю. Високопродуктивний пакетний добуток матриць афінних перетворень за допомогою Android NDK та JNI // Проблеми програмування. – 2018, №1. – С. 36-45; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 13. А.Ю. Дорошенко, П.А. Іваненко, О.С. Новак, А.М. Старушик. Автотьюнінг паралельних програм з використанням системи аналізу даних IBM Watson Analytics // Проблеми програмування. – 2018, №1. – С. 46-54; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 14. Соколенко О.С, Дорошенко А.Ю. Обробка GPS координат з використанням калманівської фільтрації // Проблеми програмування. – 2018, №1. – С. 105-112; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 15. A.Ю. Дорошенко, П.А. Іваненко, О.С. Новак, О.А. Яценко. Автотьюнінг паралельних програм з використанням статистичного моделювання машинного навчання // Проблеми програмування. – 2018, №2-3. – С. 46-53; Мова публікації:українська
 16. Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна/А.Ю. Дорошенко, В.М. Шимкович, В.О. Федоренко // Проблеми програмування. — 2018. — № 2-3. — С. 296-304. ; Url – http://phd.isofts.kiev.ua/research-activities/progproblems-journal/; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 17. Anatoliy Doroshenko, Pavlo Ivanenko, Oleksandr Novak, Olena Yatsenko, Optimization of Parallel Software Tuning with Statistical Modeling and Machine Learning // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. (Vadim Ermolayev, Mari CarmenSuárez-Figueroa, Agnieszka Ławrynowicz, Raul Palma, Vitaliy Yakovyna, Heinrich C. Mayr, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky, eds.). Volume I: Main Conference Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. 219-226.; Url – http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000219.pdf ; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:
 18. Назва заходу Одинадцята Міжнародна науково-практичній конференція з програмування (УкрПрог’2018); Назва доповіді – Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна; Автори – Дорошенко А.Ю., Шимкович В.М., Федоренко В.О.; Місце проведення – Київ, Україна, Кібернетичний центр Національної академії наук України; Дата проведення: 24.05.2018 ; Мова публікації:українська
 19. Жеребко В.А., Писаренко О.А., Драбинко В.П. Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW// Проблеми програмування, № 2-3, Київ: Інститут кібернетики Глушкова, 2018. – С. 288-296.ISSN 1727-4907.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 20. Назва заходу Проблеми програмування 2018; Назва доповіді – Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW; Автори – Жеребко В.А., Писаренко О.А., Драбинко В.П.; Місце проведення – Київ, Інститут програмних систем; Дата проведення: 24.05.2018 ; Мова публікації:українська
 21. Назва заходу VI міжнародна науково-практична конференція InfoComSummer; Назва доповіді – Моделювання типових технологічних процесів засобами CODESYS; Автори – Жеребко В.А., Драбинко В.П.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорськго; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 22. Катін П.Ю., Кравінський В.О. Формалізація програмного забезпечення рухомих обєктів з дистанційним управлінням. Інфокомунікаційні системи та технології. – 2018. №2. C.42-46; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 23. Рижко Б.В., Катін П.Ю. Розроблення системи автоматизованого збору, оброблення та аналізу даних на основі технологій Big Data. Інфокомунікаційні системи та технології. – 2018. №2. C. 37-41.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 24. Samotyy V., Telenyk S., Kravets P., Shymkovych V., Posvistak T., A real time control system for balancing a ball on a platform with FPGA parallel implementation, Technical Transactions, Vol. 5/2018, pp. 109–118.; Мовапублікації:західноєвропейська; успівавторствізістудентами
 25. Моргаль О.М., Шихутський С.О.. Автоматизація інструментального дослідження однорідності кабельних лінійВ кн. Науково-практичне видання«Інфокомунікаційні системи та технології» — К.: Вид-во ТОВ «Інжиніринг», 2018.— №2(2).— С. 47—52.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 26. Моргаль О.М., Шихутський С.О. Автоматизація інструментального дослідження параметрів кабельних лінійВ кн..Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конф. Summer InfoCom 2018, м.Київ, 20-21травня  2018р.- К.: Вид-во ТОВ «Інжиніринг», 2018.- С.21-22.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 27. Назва заходу VI Міжнародна науково-практична конф. “Summer InfoCom 2018”; Назва доповіді – Автоматизація інструментального дослідження параметрів кабельних ліній; Автори – Моргаль О.М., Шихутський С.О.; Місце проведення – м.Київ, Україна; Дата проведення: 21.05.2018 ; Мова публікації:українська
 28. Назва заходу 6 Міжнародна конференція Summer InfoCom 2018; Назва доповіді – Алгоритм покоординатного спуску в методі динамічного програмування для задач цифрового оптимального керування; Автори – Майєр І.В., Писаренко А.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 20.05.2018 ; Мова публікації:українська
 29. S.F. Telenyk, O.V. Savchuk, E.O. Pocrovskyi, O.M. Morgal, K.S. Krivenko, I.O. Latash. ON SOME PROBLEMS OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN ELECTRIC COMPONENTS DIAGNOSING. The journal “Artificial Intelligence”, 2018, №3-4, pp. 95-104; Мовапублікації:західноєвропейська; успівавторствізістудентами
 30. Назвазаходу VI Міжнароднанауково-практичнаконференція Summer InfoCom Advanced Solutions 2018; Назвадоповіді – Керуванняскладськимироботаминабазіалгоритмусинтезузбажанимикоренямицифровоїсистеми; Автори – РепніковаН.Б..Якимчук В; Місце проведення – М. Київ; Дата проведення: 21.05.2018 ; Мова публікації:українська
 31. Назва заходу VI Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoCom Advanced Solutions; Назва доповіді – Удосконалена формула розрахунку коефіцієнтів Пд-регуляторів для синтезу складних систем; Автори – Репнікова Н.Б., Нагайко Д ; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 21.05.2018 ; Мова публікації:українська
 32. Назва заходу VI Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoCom Advanced Solutions; Назва доповіді – Розширення області використання двигунів Стірлінга для підтримання альтеративного енергопостачання житла; Автори – Репнікова Н.Б., Огульчанський Ф.; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 21.05.2018 ; Мова публікації:українська
 33. Telenyk S., Rolik O., Zharikov O., Serdiuk Y., “Energy efficient data center resources management using beam search algorithm”, Technical Transactions, Vol. 4/2018, pp. 127-138.; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 34. O. Rolik, E. Zharikov, A. Koval and S. Telenyk, “Dynamic management of data center resources using reinforcement learning,” 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, Proceedings 2018-April, pp. 237-244.; Url – https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8336194/; DOI – https://dx.doi.org/10.1109/TCSET.2018.8336194; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська; успівавторствізістудентами
 35. Назвазаходу 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET); Назва доповіді – Dynamic management of data center resources using reinforcement learning; Автори – O. Rolik, E. Zharikov, A. Koval, S. Telenyk; Місцепроведення – Lviv-Slavske; Дата проведення: 20.02.2018 ; Url – https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8336194/; Мова публікації: західноєвропейська
 36. Назвазаходу 1st International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications, ICCSEEA2018; Назва доповіді – Management of Services of a Hyperconverged Infrastructure Using the Coordinator; Автори – Rolik O., Telenyk S., Zharikov E.; Місцепроведення – Kiev; Ukraine; Дата проведення: 18.01.2018;Мова публікації: західноєвропейська
 37. Савчук О.В., Пирожков О.Ю. Інформаційно-орієнтована концепція забезпечення безпеки хмарних обчислень. Інфокомунікаційні системи та технології. – 2018. №2. C. 32-36.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 38. S.F. Telenyk, O.V. Savchuk, E.O. Pocrovskyi, O.M. Morgal, K.S. Krivenko, I.O. Latash. ON SOME PROBLEMS OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN ELECTRIC COMPONENTS DIAGNOSING. The journal “Artificial Intelligence”, 2018, №3-4, pp. 95-104; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 39. S. Telenyk, S. Nikolaiev, Y. Tymoshenko. Human stress detection using non-contact remote photoplethysmography from video stream. Proceedings of the international Multi-Conference on computational science 2018. Cracow, Poland. pp. 125-136; Url – http://itsrcp18.fis.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Contemporary_Computational_Science_-_eds_Kulczycki_Kowalski_Lukasik.pdf; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська
 40. Майер І.С., Хмелюк М.С. Підтримка життєвого циклу програмног озабезпечення // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №8.; Url – https://www.inter-nauka.com/issues/2018/8/3689/; Мова публікації: українська; у співавторстві зі студентами
 41. S. Sushko, A. Chemeris Increasing the Energy Efficiency of a Computational System by Using Automatic Software Optimization // In Proceedings: The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2018, 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine, pp. 613-617.; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська
 42. Назва заходу DEpendable Systems, SERvices and TechnologiesDESSERT’2018; Назва доповіді – Increasing the Energy Efficiency of a Computational System by Using Automatic Software Optimization; Автори – S. Sushko, A. Chemeris; Місце проведення – Kyiv; Дата проведення: 24.05.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 43. Artem V., Volodymyr S., Ivan V., Vladyslav V. (2018) Research and Development of a Stereo Encoder of a FM-Transmitter Based on FPGA. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham; Url – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_10; DOI – https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_10; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 44. НазвазаходуМіжнародна науково-технічна конференція “The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2018); Назвадоповіді – IMPLEMENTATION AND RESEARCH OF NEURAL NETWORKS OF DIRECT PROPAGATION ON FPGA; Автори – Volodymyr Shymkovych, Yurii Berdnyk; Місце проведення – м. Київ, Україна; Датапроведення: 10.05.2018 ;Мова публікації:західноєвропейська
 45. Назва заходу Одинадцята Міжнародна науково-практичній конференція з програмування (УкрПрог’2018); Назва доповіді – Програмні засоби моделювання системиуправління векторною тягою реактивного двигуна; Автори – ДорошенкоА.Ю., ШимковичВ.М., ФедоренкоВ.О.; Місцепроведення – Київ, Україна, Кібернетичний центр Національної академії наукУкраїни; Дата проведення: 24.05.2018

 

2019

 1. Назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління; Назва доповіді – Розробка системи автентифікації користувача на основі динамічних Байєсових мереж; Автори – Баклан Я. І., Баклан І. В., Рудакова А. А.; Місце проведення – Херсон; Дата проведення: 10.04.2019 ; Мова публікації:українська
 2. Назва заходу Актуальні проблеми фундаментальних наук; Назва доповіді – Динамічні Байєсові мережі в системах автентифікації користувача; Автори – Баклан І. В., Баклан Я. І.; Місце проведення – Луцьк-Світязь; Дата проведення: 01.06.2019 ; Мова публікації:українська
 3. Катін П.Ю., Бойко О.В., Буяло О.В. Тема закрита. Вісник ВВР, К. – №53, С. 46-53.; Мова публікації:українська
 4. Бойко О.В., Катін П.Ю., Павлюк С.В. Тема закрита. Вісник ВР. К. – 2019. С. 58-63; Мова публікації:українська
 5. Назва заходу XXIII конференція слухачів і молодих науковців ВДА; Назва доповіді – Закрита; Автори – Бойко О.В.; Місце проведення – ВДА ім. Є. Березняка, Київ ;Мовапублікації:українська
 6. O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko “IT Service Quality Management Based on Fuzzy Logic”, in. Proc. International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018, October 9-12, Kharkiv. – IEEE, 2018. – pp. 604–608.;НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська
 7. Назва заходу Winter Infocom Advanced Solutions 2018 VII міжнароднанауково-практична конференція; Назва доповіді – Система керування дорожнім рухом в місті; Автори – Долина В.Г., ПавловськийВ.О.; Місце проведення – Київ, Україна; Дата проведення: 01.12.2018 ; Url – https://iconfs.net/uploads/w.infocom2018/zbirnik-winter.pdf; Мова публікації:українська
 8. Назва заходу Winter Infocom Advanced Solutions 2018 VII міжнароднанауково-практичнаконференція; Назва доповіді: Системи локального позіціонування для управління транспортними засобами на гірському підприємстві; Автори – Долина В.Г., Ременюк Д.А.; Місце проведення – Київ, Україна; Дата проведення: 01.12.2018 ; Url – https://iconfs.net/uploads/w.infocom2018/zbirnik-winter.pdf; Мова публікації:українська
 9. Назва заходу Winter Infocom Advanced Solutions 2018 VII міжнароднанауково-практичнаконференція; Назвадоповіді – Механізми боротьби з колізіями при використанні технології радіочастотної ідентифікації; Автори – ДолинаВ.Г., КирилюкА.В.; Місце проведення -Київ, Україна; Дата проведення: 01.12.2018 ; Url – https://iconfs.net/uploads/w.infocom2018/zbirnik-winter.pdf; Мова публікації:українська
 10. Назва заходу Winter Infocom Advanced Solutions 2018 VII міжнародна науково-практична конференція; Назва доповіді – Аналіз джерел альтернативного енергоживлення для тепличних господарств; Автори – Долина В.Г., ЗвірякаВ.Д.; Місцепроведення – Київ, Україна; Дата проведення: 01.12.2018 ; Url – https://iconfs.net/uploads/w.infocom2018/zbirnik-winter.pdf; Мова публікації:українська
 11. Бібліографічний опис:Дорога-ІванюкО.О. Модель розподілу ресурсів критичної іт-інфраструктури з чіткими параметрами на основі генетичног алгоритму / Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк, Д.А.Ференс // Information technology and security. – 2018. – Vol6, Iss. 2 (11). – с. 124-144.; НаукометричніБД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 12. Бібліографічнийопис:Дорога-ІванюкО.О. Модель розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з чіткими параметрами на основі методу роючасток / Я.Ю.Дорогий, О.О.Дорога-Іванюк, Д.А.Ференс //Електроннемоделювання. – 2019. – Т. 41, № 2. – с. 1-15.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 13. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 460 p. – pp. 197-237.;Мовапублікації:західноєвропейська
 14. ДорогийЯ.Ю. Аналіз проблем побудови критичноїІТ-інфраструктури міністерства / Я.Ю.Дорогий, І.П.Бондаренко, С.Г.Стиренко, Т.Г.Шемседінов // Information technology and security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 1 (10). – с. 96-107.; DOI – https://dx.doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.1.153207 ;Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
 15. Назва заходу VIІМіжнароднанауково-практичнаконференція «Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах (PREDT-2018)»,8-10 листопада. – м.Чернівці, 2018.;Назва доповіді – Моделі оцінювання ризику кібербезпеки; Автори – В.В. Мохор, В.В. Цуркан, Ю.М. Штифурак Місце проведення – Чернівці; Дата проведення: 08.11.2018 ; Мова публікації:українська
 16. Назва заходу VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберіганняі нформації в інфокомунікаційних системах (PREDT-2018)»,8-10 листопада. – м.Чернівці, 2018.;Назва доповіді – Методисеріалізації даних; Автори – ДорогийЯ.Ю.; Місце проведення – Чернівці; Дата проведення: 08.11.2018 ; Мова публікації:українська
 17. Назва заходу Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу :ІІМіжнародна науково-практична конференція ; Назва доповіді – Бібліотека контекстуальної валідації у середовищі .NET; Автори – ДорогийЯ.Ю.; Місцепроведення – Київ; Дата проведення: 23.11.2018 ; Мова публікації:українська
 18. А.Ю. Дорошенко, Р.В. Кушніренко, О.А. Яценко, Проектування програми візуалізації земної поверхні з використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію // Проблеми програмування. – 2019, №2. – С. 3-10.; Мова публікації:українська; у співавторствізістудентами
 19. Т.А. Мамедов, А.Ю. Дорошенко, Засіб налаштування програм на платформі .net за допомогою переписувальних правил // Проблеми програмування. – 2019, №2. – С. 11-16.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 20. Шевченко Р.С., Дорошенко А.Ю. TermWare-3 – система переписування термів, заснована на контекстному численні // Проблеми програмування. – 2019, №1. – С. 48-56.; Мова публікації:українська
 21. Дорошенко А.Ю., Бондаренко М.М., Яценко О.А. Автоматизоване проектування OpenCL програм на основі алгебро-алгоритмічного підходу // Проблеми програмування. – 2019, №1. – С. 27-36.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 22. Прусов В.А., Дорошенко А.Е., Сологуб Т.А. Атмосферные процессы в элементах городской застройки // Кибернетика и системный анализ. – 2019, №1.- С. 106-126.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська
 23. Anatoliy Doroshenko, Oleksii Beketov, Mykola Bondarenko, Olena Yatsenko. Automated Generation of OpenCL Programs Based on Algebra-Algorithmic Approach. Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019 (Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Heinrich C. Mayr, Aleksander Spivakovsky, eds). P.231-238.; НаукометричніБД:Scopus; Мовапублікації:західноєвропейська; успівавторствізістудентами
 24. Anatoliy Doroshenko and Oleksii Beketov, Large-Scale Loops Parallelization for GPU Accelerators. Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kherson,Ukraine, June 12-15, 2019 (Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, Heinrich C. Mayr, Aleksander Spivakovsky, eds). P.98-105.; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 25. Назвазаходу 7-аміжнароднанауково-практичнаконференцііязінформаційнихсистемтатехнологій INFOCOM-2018, 1-2 грудня 2018 р., Київ, Україна.- С.47-48. ISBN-978-966-2344-66-0; Назва доповіді – Еквівалентні перетворення послідовних програм до моделі акторів; Автори – Дорошенко А., Туліка Є. ; Дата проведення: 01.12.2018 ; Мова публікації:українська
 26. Назва заходу 7-а міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій INFOCOM-2018, 1-2 грудня 2018 р., Київ, Україна.- С.55-56. ISBN-978-966-2344-66-0; Назва доповіді – Проектування програми метеорологічного прогнозування для багатоядерної платформи; Автори – A.Ю. Дорошенко, Ю.Г. Томишин, О.А. Яценко; Дата проведення: 01.12.2018 ; Мова публікації:українська
 27. Бессмертний Р. С., Катін П. Ю. ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ ДЛЯПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМУ. Стандартизація, сертифікація, якість – №3( 115) ,2019. с. 69-77; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 28. Бердник Ю. М., Катін П. Ю., Сопов О. О. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕЛЕЙНОГО КЕРУВАННЯ НАГРІВАЧЕМ УВИГЛЯДІ СКРИПТА MATLAB ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА. Стандартизація, сертифікація, якість – №3( 115) ,2019 ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 29. Бойко О.В., Катін П.Ю., Павлюк С.В. Тема закрита. Вісник ВР №55, ст. 58-63 ; Мова публікації:українська
 30. Бойко О.В., Катін П.Ю., Буяло О.В. Тема закрита. Вісник ВР №53. ; Мова публікації:українська
 31. Корнієнко Б.Я. Дослідження імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів методом IRISK / Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 83. – С. 34-41.; Мова публікації:українська
 32. Корнієнко Б.Я. Інформаційні технології та системи управління виробництвом мінеральних добрив // Б.Я. Корнієнко/ Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. -№ 7 (2), 2019.- С. 87 – 90.
 33. Корнієнко Б.Я. Захист інформаційно-комунікаційної мережі на базі обладнання Cisco Systems / Б.Я. Корнієнко, А.Б. Петренко, Л.П. Галата, О.А. Ігнатенко// Материали за XIV международна научна практична конференция, “Бъдещето въпроси от света на науката – 2018” , 15 – 22 декември 2018 г. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. : София.« Бял ГРАД-БГ » – C. 43-45.; у співавторстві зі студентами
 34. Корнієнко Б.Я. Методи автентифікації в системах захисту інформаційно-комунікаційної мережі /Б.Я. Корнієнко, А.Б. Петренко, Л.П. Галата, О.В. Маслій //MaterialyXIVMiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji , «Wykształcenieinaukabezgranici – 2018», Volume 20 Przemyśl: Naukaistudia – C. 36-38.; у співавторстві зі студентами
 35. Korniyenko B. Three-phase mathematical model of dehydration and granulation process in the fluidized bed / B. Korniyenko, S. Borzenkova, L. Ladieva // International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 7 Issue 5, May 2018, pp. 1327 – 1330.; Мовапублікації:західноєвропейська; успівавторствізістудентами
 36. Korniyenko B.Y. Identification of the granulation process in the fluidized bed / B.Y. Korniyenko, L.V. Osipa// ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Volume 13, Issue 14, 1 July 2018, Pages 4365-4370; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 37. Korniyenko B. Security Estimation of the Simulation Polygon for the Protection of Critical Information Resources / B. Korniyenko, L. Galata, L. Ladieva //CEUR Workshop Proceedings, Selected Papers of the XVIII International Scientific and Practical Conference “Information Technologies and Security” (ITS 2018) Kyiv, Ukraine, November 27, 2018, Vol-2318, – P. 176-187, urn:nbn:de:0074-2318-4; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 38. Korniyenko B. Water-saving processes control of an airport. / B. Korniyenko, A. Bieliatynskyi, L. Osipa // MATEC Web of ConferencesVolume 239, 27 November 2018, Номер статті 050032018 Siberian Transport Forum – TransSiberia, TS 2018; Novosibirsk ExpoCentreNovosibirsk; 16 May 2018 – 19 May 2018; Код 142943; Url – https://doi.org/10.1051/matecconf/201823905003; DOI – https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1051/matecconf/201823905003; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 39. Назва заходу Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Назва доповіді – Дослідження імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів ; Автори – Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата; Місце проведення – Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Дата проведення: 01.10.2018 ; Мова публікації:українська
 40. Назвазаходу The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in Aviation And Space Technologies; Назвадоповіді – Analyzing information risks of the simulation polygon for protection of the critical information resources; Автори – B. Korniyenko, L. Galata; Місцепроведення – Національний авіаційний університет, м. Київ; Дата проведення: 10.10.2018 ;Мова публікації:західноєвропейська
 41. Kravets P., Shymkovych V. (2020) Hardware Implementation Neural Network Controller on FPGA for Stability Ball on the Platform. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham; Url – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_23; DOI – https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_23; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації: західноєвропейська
 42. Scopus; Назвазаходу The Second International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2019); Назвадоповіді – Hardware Implementation Neural Network Controller on FPGA for Stability Ball on the Platform; Автори – Kravets P., Shymkovych V.; Місце проведення – Kyiv, Ukraine ; Url – http://www.uacnconf.org/iccseea2019/index.html; Мова публікації:західноєвропейська
 43. Назва заходу VII Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних системта технологій “Winter InfoCom 2018”; Назва доповіді – Система прогнозування фінансових ринків із використанням рекурентних нейромереж; Автори – Ǹравець ǽКравець П.І., Прохоров Д.; Місце проведення – м. Київ ; Url – https://iconfs.net/; Мова публікації:українська
 44. Мітін С.В. Удосконалений метод відновлення систематичних лінійних блокових кодів занаборами спотворених кодових слів / С.В. Мітін, А.М. Олексійчук // Спеціальні телекомунікаційні системита захист інформації. – 2018. – Вип. № 2 (4). – С. 94 – 100.; Мова публікації:українська
 45. Мітін С.В. Рандомізована криптосистема Мак-Еліса з секретним ключем / С.В. Мітін, А.М. Олексійчук, О.С. Шевчук // Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. – 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 112 – 122.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 46. В.О. Міщенко. Роль та задачі управління інформаційною мережею, побудованою за допомогою безпроводових радіотехнологій / В.А. Дружинін, Ю. М. Бойко, О.М. Рубан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – № 2. – С. 192-198.; Мова публікації:українська
 47. Назва заходу ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ; Назва доповіді – МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖ РАДІОЗВ’ЯЗКУ; Автори – В.О. Міщенко, О.В. Міщенко; Місце проведення – м. Київ ; Мова публікації:українська
 48. S.F. Telenyk, O.V. Savchuk, E.O. Pocrovskyi, O.M. Morgal, O.A. Pokhylenko. ON RELIABILITY MODELING AND EVALUATION IN CLOUD SERVICES SYSTEM. Artificial Intelligence, 2018, vol.81, pp. 70-80; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
 49. Назвазаходу XVIII Scientific and Technical  Conference «Artificial Intelligence and Intelligent Systems»; Назвадоповіді – ON RELIABILITY MODELING AND EVALUATION IN CLOUD SERVICES SYSTEM; Автори – S.F. Telenyk, O.V. Savchuk, E.O. Pocrovskyi, O.M. Morgal, O.A. Pokhylenko; Місцепроведення – Kyiv, Ukraine; Дата проведення: 18.10.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 50. Назва заходу Winter InfoCom 2018; Назвадоповіді – СистемауправліннялогістикоюнаосновімоделіІоТ; Автори – Головатенко, Писаренко; Місцепроведення – Київ; Датапроведення: 01.12.2018 ;Мовапублікації:українська
 51. Назва заходу Winter InfoCom2018; Назва доповіді – Система автоматичного паркування автомобілів на базі технології інтернету речей; Автори – Клімов, Писаренко; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.12.2018 ; Мова публікації:українська
 52. Назва заходу Winter InfoCom2018; Назва доповіді – Роботизований комплекс точкового оброблення гербіцидами сільськогосподарських угідь; Автори – Блінніков, Писаренко; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 01.12.2018 ; Мова публікації:українська
 53. Назва заходу Winter InfoCom2018; Назва доповіді – Information System for Household Goods Accounting; Автори – Kharabet, Pysarenko; Місце проведення – Kyiv; Дата проведення: 01.12.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 54. Полторак В.П. Хмарний сервіс моніторингу та управління рухом мобільних об’єктів./ Кошкін М., Полторак В.П. Перспективні напрямки сучасної електроніки : XІІ-та наук.-практ. конф. НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ. Матеріали, Київ, 19 квітня 2018 р. – К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, 2018. – с. 70-77.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 55. Полторак В.П. Криптографічний захист даних в цифрових інформаційних системах (Частина 1) / Полторак В.П. Телеком. Військовий зв’язок. Спеціальний випуск, №2/2018. – К.: Softpress. hi-Tech.ua, Жовт., 2018. – с. 98-104.; Мова публікації:українська
 56. Poltorak V.P. Locators Field for Effective BCH code. / Poltorak V.P. WinterInfoCom 2018: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 1-2 грудня 2018. – Київ: Видавництво ТОВ “Інжиніринг”, 2018. – с. 31-32; Мова публікації: західноєвропейська
 57. Полторак В.П. Криптографічний захист даних в цифрових інформаційних системах (Частина 2)./ Телеком. Військовий зв’язок. Спеціальний випуск, №1/2019. – К.: Softpress. hi-Tech.ua, Квіт., 2019. – с. 98-102.; Мова публікації:українська
 58. Репнікова Н.Б.Розвиток можливостей синтезу адаптивних систем керування на базі функцій ляпунова/Н.Б. Репнікова, Ю.П.Бердник// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука” № 8(70), 2019; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
 59. Zharikov E., Rolik O., Telenyk S. “Decomposition Approach to Hierarchical Management of Cloud Data Center Services» / 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 11-14 Sept. 2018, Lviv, Ukraine. – IEEE, 2018, vol. 1. – pp. 42-47.; DOI – https://dx.doi.org/DOI: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526764; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації: західноєвропейська
 60. S Telenyk, E Zharikov, O Rolik “Modeling of the Data Center Resource Management Using Reinforcement Learning” , in. Proc. International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018, October 9-12, Kharkiv. – IEEE, 2018. – pp. 289-296.; Url – https://ieeexplore.ieee.org/document/8632064; DOI – https://dx.doi.org/DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8632064; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації: західноєвропейська
 61. O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko “IT Service Quality Management Based on Fuzzy Logic”, in. Proc. International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018, October 9-12, Kharkiv. – IEEE, 2018. – pp. 604–608.;НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 62. E. Zharikov, S. Telenyk, O. Rolik “Method of Distributed Two-Level Storage System Management in a Data Center”, Advances in Computer Science for Engineering and Education II, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 938), Springer, 2018, pp. pp 301-315.; Url – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_28; DOI – https://dx.doi.org/DOI: 10.1007/978-3-030-16621-2_28; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська
 63. Назва заходу Одинадцятийнауково-практичнийсемінар «Актуальні питання управління проектами інформатизації у сфері безпеки і оборони»; Назва доповіді – Управління якістю сервісівІ Т-інфраструктури для забезпечення інформаційних систем оборонного відомства ;Автори – РолікО.І.; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 24.10.2018 ; Мова публікації:українська
 64. Scopus; Назвазаходу International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications; Назвадоповіді – Method of Distributed Two-Level Storage System Management in a Data Center; Автори – E. Zharikov, S. Telenyk, O. Rolik; Місце проведення – Kiev; Дата проведення: 26.01.2019; Мова публікації:західноєвропейська
 65. Scopus; Назвазаходу International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology; Назвадоповіді – IT Service Quality Management Based on Fuzzy Logic; Автори – O. Rolik, V. Kolesnik, D. Halushko; Місце проведення – Kharkiv; Дата проведення: 09.10.2018 ; Мовапублікації:західноєвропейська
 66. Scopus; Назвазаходу International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology; Назва доповіді – Modeling of the Data Center Resource Management Using Reinforcement Learning; Автори – S Telenyk, E Zharikov, O Rolik; Місцепроведення – Kharkiv; Дата проведення: 09.10.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 67. Scopus; Назвазаходу 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies; Назвадоповіді – Decomposition Approach to Hierarchical Management of Cloud Data Center Services; Автори – Zharikov E., Rolik O., Telenyk S.; Місце проведення – Lviv; Дата проведення: 11.09.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 68. Zharikov E., Telenyk S., Rolik O. (2020) Method of Distributed Two-Level Storage System Management in a Data Center. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham; Url – https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-16621-2_28; DOI – https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_28; НаукометричніБД:Scopus; Мова публікації: західноєвропейська
 69. Назвазаходу RECONFIGURABLE UBIQUITOUS COMPUTING (RUC2018); Назвадоповіді – Dependency between Tiles’ Sizes and Program Time Processing; Автори – S.Sushko, A. Chemeris; Місцепроведення – Szczecin, Польща; Датапроведення: 12.10.2018 ;Мовапублікації:західноєвропейська
 70. Назва заходу ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ; Назва доповіді – Методи “роєвогоінтелекту” в оптимізації программного забезпечення; Автори – О. Чемерис; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 11.04.2019 ;Мова публікації: українська
 71. Назва заходу «Комп’ютерні системита мережні технології» CSNT-2019; Назва доповіді – Методи штучного інтелектупри оптимізаціїроботи  мікропроцесорних систем; Автори – ЧемерисО.А., СушкоС.В.; Місце проведення – НАУ, м. Київ; Датапроведення: 28.03.2019; Мова публікації:українська
 72. Назва заходу Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі; Назва доповіді – Проекти програми “ГОРИЗОНТ-2020” для безпеки суспільства; Автори – Чемерис О.А.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 24.04.2019 ; Мова публікації:українська
 73. С.В. Сушко Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп’ютерних програм / С.В. Сушко, О.А. Чемерис // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 82. – С. 110-117; Мова публікації:українська
 74. A.Chemeris Analysis and optimization of the sizes of the iteration space tiles during the parallelization of program loop operators /A.Chemeris, S. Sushko // Advances in Cyber-Physical Systems Volume III • Number 1 2018; Мова публікації:західноєвропейська
 75. В.М. Шемаєв, П.О. Толок, В.М. Бегма, Я.О. Рибальченко. Нові підходи до військово-технічного співробітництва України з іноземними державами //Стратегічні пріори-тети. – 2018.- № 3. – С. 24-30; Мова публікації:українська
 76. Шемаєв В.М., Стефанцев С.С., Цитовцева А.С. Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуацій на світовому ринку озброєнь. Математичне моделюванняв економіці. 2019. №1 (14), С.70-82.; Мова публікації:українська
 77. Шемаєв В.М., Стефанцев С.С. Когнітивне моделювання розвитку воєнно-технічної політики держави. «Nauka i studia», Przemysl (Poland). 2019. NR 5 (194). Pp. 66-76.; Мова публікації:західноєвропейська
 78. Шемаєв В.М., Ляшенко І.О., Стефанцев С.С. Формалізація відкритої галузі знань розподіленої системи управління. Modern Infor-mation Technolo-gies in the Sphere of Security and Defense. 2019. №1(34). С.64-68.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
 79. Назва заходу Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективиреформування сектору безпеки і оборони України»; Назва доповіді – Проблемні питання та шляхи розвитку оборонно-промислового комплексу України ; Автори – В.М. Шемаєв, П.О. Толок; Місце проведення – м. Київ ; Мова публікації:українська
 80. Назва заходу міжнародної науково-практичної конференції «Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці» ; Назва доповіді – Виклики економічній безпеці України у фінансовій сфері в умовах гібридної війни ; Автори – В.М. Шемаєв, Л.Г. Шемаєва; Місце проведення – м.Київ ; Мова публікації:українська
 81. Назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання управління інформаційною безпекою держави”; Назва доповіді – Методика оцінювання інтегрального рівня зовнішніх загроз кібербезпеці держави; Автори – Бутвін Б.Л., Штифурак Ю.М., Сидоренко О.В.; Місце проведення – місто Київ, Національна академія СБ України; Дата проведення: 04.04.2019 ; Мова публікації:українська
 82. Назва заходу Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання”; Назва доповіді – Моделювання конфліктних ситуацій на основі методу системної динаміки; Автори – Бутвін Б.Л., Штифурак Ю.М.; Місце проведення – місто Яремче, Івано-Франківська область; Дата проведення: 20.05.2019 ; Мова публікації:українська
 83. Назва заходу Міжнародна науково-практична конференція “Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України”; Назва доповіді – Методичний підхід до дослідження проблем реформування складних організаційно-технічних систем сектору безпеки і оборони України на основі метапідходу; Автори – Бутвін Б.Л., Штифурак Ю.М.; Місце проведення – місто Київ; Дата проведення: 30.11.2018 ; Мова публікації:українська
 84. Назва заходу V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації”; Назва доповіді – Методичний підхід до комплексної оцінки загроз на основі системно-динамічного підходу; Автори – Бутвін Б.Л., Штифурак Ю.М.; Місце проведення – Закарпатська область, Міжгірський район, село Верхнє Студене; Дата проведення: 12.02.2019 ; Мова публікації:українська
 85. Назва заходу Materiály XV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědecký pokrokna přelomu tysyachalety -2019», Volume 13: Praha. Publishing House«Education and Science»; Назва доповіді – Система моніторінгу успішності в шкільних закладах; Автори – Дмитрук М.В., Яланецький В.А.; Місце проведення – Praha; Дата проведення: 22.04.2019 ; Мова публікації:українська

 

2020

 1. Полторак В.П. Криптографічний захист даних в цифрових інформаційних системах (Частина 3) / Полторак В.П. // Телеком. Військовий звязок. Спеціальний випуск №2, 2019. – К.: Softpress. hi-Tech.ua, Жовт., 2019. – с. 64-67. Мова публікації: українська.
 2. Poltorak V.P. Analysis of the calculus basis boundary for redundant codes / Poltorak V.P. // WinterInfoCom 2019: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 2-3 грудня 2019. – Київ: Видавництво ТОВ «Інжиніринг» , 2019. – С. 34-36. Мова публікації західноєвропейська. Постійна web-адреса розташування публікації: http://iconfs.net/uploads/w.infocom2019/poltorak-vadim-analysis-of-the-calculus-basis-boundary-for-redundant-codes.docx
 3. К.А. Жереб. Підвищення продуктивності коду мовою Python з використанням техніки переписувальних правил.  Проблеми програмування, 2020, №2-3, с. 115-123.
 4. Vasiliy Nadraga, Volodymyr Smirnov, Oleksandra Boiko, Vladyslav Dereko. Comparison of Missing Values Handling Techniques Using MICE Package Tools of R Software and Logistic Regression Model. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making pp 39-50 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-54215-3_3 (Scopus, Springer )
 5. Бойко О.В.  Тема закрита. Матеріали XVII науково-методичної конференції. ВДА ім. Є.Березняка.  Науковий збірник № 37. Київ 2020. стр. 51.
 6. Бойко О.В. Катін П.Ю. Тема закрита. Матеріали ХХVІ воєн.-наук. конф. слухачів і молодих науковців. ВДА ім. Є.Березняка. Науковий збірник № 38. 14 квітня 2020 року. Київ 2020. стр. 30.
 7. Бойко О.В., Слонов М.Ю, Молдован В.Д. Методика модифікації операційної системи Аndroid на мобільних пристроях для запобігання передачі статистичної інформації. Міжнародна науково-технічної конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ ” Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів, 14-15 травня 2020р). С. 211.
 8. Бойко О.В., Буяло О.В., Пилипчук В.В. Методика модифікації операційної системи Android на мобільних пристроях для запобігання передачі статистичної інформації XІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил” 14 – 15 листопада 2019 року. 14 – 15 листопада 2019 року. С.45.
 9. Бойко О.В., Павлюк С.В. Методика модифікації операційної системи Аndroid на мобільних пристроях для економії ресурсів та збільшення його терміну працездатності, Екологічні науки. 2020. № 28. С. 148-152.
 10. Катін П.Ю., Бойко О.В., Слонов М.Ю. Тема закрита. Вісник ВР. 2020. № 62.
 11. Бойко О.В., Павлюк С.В., Слонов М.Ю. Тема закрита. Вісник ВР. 2020. № 60.
 12. Слонов М.Ю., Бойко О.В., Тема закрита. Вісник ВР. 2020. № 63.
 13. Букасов М.М., Хололович К.В. Автоматизація пошуку помилок у сирих даних та створення SDTM датасетів для медичних досліджень / Хололович К.В., Букасов М.М. // WinterInfoCom 2019: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій, м. Київ, 2-3 грудня 2019 р. – К.: Вид-во ТОВ «Інжинірінг», 2019. – С.31-32.
 14. Прусов В.А., Дорошенко А. Тестирование многошагового оностадийного метода на жестких задачах. – Кибернетика и системный анализ. – 2020.- том 56, №1.- С. 97-105.
 15. Anatoliy Doroshenko, Oleksii Beketov1, Mykola Bondarenko and Olena Yatsenko, Automated design of parallel programs for heterogeneous platforms using algebra-algorithmic tools.- V. Ermolayev et al. (Eds.): ICTERI 2019, Revised Selected Papers, Communications in Computer and Information Science, Vol. 1175, pp. 1–21, Springer, 2020 https://doi.org/10.1007/978-3-030-39459-2_1
 16. V.A. Prusov, A.Yu. Doroshenko, An efficient computational method for mesoscale weather forecasting. Допов. Нац. акад. наук. Укр. 2020. № 3. С. 10—18. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.010
 17. А.Ю. Дорошенко, О.Г. Бекетов, М.М. Бондаренко, О.А. Яценко. Автоматизоване проектування та розпаралелювання програм для гетерогенних платформ із використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію. Проблеми програмування. 2020, №2-3, с. 103-114.
 18. Т.А. Мамедов, А.Ю. Дорошенко, Р.С. Шевченко. Засіб статичного аналізу .net програм за допомогою переписувальних правил. Проблеми програмування. 2020, №2-3, с. 157-163.
 19. А.Ю. Дорошенко, В.М. Шпиг, Р.В. Кушніренко. Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. Проблеми програмування, 2020, №2-3, с. 377-385.
 20. А.Ю. Дорошенко, Є.M. Туліка. Оптимізація паралельних алгоритмів за допомогою моделі акторів. Проблеми програмування, 2020, №2-3, с. 126-137.
 21. Anatoliy Doroshenko, Vitalii Shpyg, Igor Budak, Kateryna Huda, Numerical atmospheric models and their application in different areas of economics. In “Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy” (Liubov Kvasniy and Irina Tatomyr, eds.), OKTAN PRINT, Praha. 2020. Pp. 155-172. https://doi.org/10.46489/UITCOG0909
 22. Bodak B., Doroshenko A. The implementation of RESTful API for social media events platform. Матеріли 9-їміжнародноїнауково-практичноїконференціїзінформаційнихсистемтатехнологій Summer INFOCOM Advanced Solutions 2020, 20-21 травня 200р., Київ, Україна.-С.11-12. ISBN-978-966-2344-68-4.
 23. Драбинко В., Дорошенко А., Методика ефективної реадізації дносторінкових веб-додатків. Матеріли 9-ї міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій SummerINFOCOMAdvancedSolutions 2020, 20-21 травня 200 р., Київ, Україна.- С.23-24. ISBN-978-966-2344-68-4.
 24. Р.С. Бессмертний, П.Ю. Катін Використання високопродуктивних мікроконтролерів для підвищення економічної ефективності виробництва джему- // Стандартизація. Сертифікація. Якість, 2019
 25. Ю.М. Бердник, П.Ю. Катін, О.О. Сопов Математична модель релейного керування нагрівачем у вигляді скрипта Matlab для реалізації на основі мікроконтролера- Стандартизація. Сертифікація. Якість, 2019
 26. P. Katin, V. Chmelov, V. ShemaevDEVELOPMENT OF TYPICAL “STATE” SOFTWARE PATTERNS FOR CORTEX-M MICROCONTROLLERS IN REAL TIME// “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies” – 2020. –№3. (scopus)
 27. Korniyenko B., Galata L. Implementation of the information resources protection based on the CentOS operating system / B. Korniyenko, L. Galata // Conference Proceedings of 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON -2019) July 2 – 6, 2019,Lviv, Ukraine. – pp. 1007-1011.
 28. Korniyenko B.Y., Borzenkova S.V., Ladieva L.R. Research of three-phase mathematical model of dehydration and granulation process in the fluidized bed / B.Y. Korniyenko, S.V. Borzenkova, L.R. Ladieva // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Volume 14, Issue 12, June 2019, Pages 2329-2332.
 29. Kornienko Y.M., Liubeka A.M., Sachok R.V., Korniyenko B.Y. Modeling of heat exchangement in fluidized bed with mechanical liquid distribution / Y.M. Kornienko, A.M. Liubeka, R.V. Sachok, B.Y. Korniyenko// ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Volume 14, Issue 12, June 2019, Pages 2203-2210.
 30. Zhulynskyi A.A., Ladieva L.R., Korniyenko B.Y. Parametric identification of the process of contact membrane distillation/ A.A. Zhulynskyi, L.R. Ladieva, B.Y. Korniyenko // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Volume 14, Issue17, September 2019, Pages 3108-3112.
 31. Korniyenko B., Galata L., Ladieva L.Research of Information Protection System of Corporate Network Based on GNS3 / B. Korniyenko, L. Galata, L. Ladieva // Conference Proceedings of 2019 IEEE Inernational Conference on Advanced Trends in Information Theory  (IEEE ATIT -2019) Dezember 18 – 20, 2019,Kyiv, Ukraine. – pp. 244-248.
 32. Korniyenko B., Galata L., Ladieva L. Mathematical model of threats resistance in the critical information resources protection system. CEUR Workshop Proceedings, Selected Papers of the XIX International Scientific and Practical Conference “Information Technologies and Security” (ITS 2019) Kyiv, Ukraine, November 28, 2019. Vol-2577. P.281-291.
 33. Galata L, Korniyenko B. Research of the Training Ground for the Protection of Critical Information Resources by iRisk Method. Container Handling in Automated Yard Blocks. Springer International Publishing; 2019 May 1;227–37. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-13321-4_21
 34. Zhuchenko A.I.,Cheropkin Y.S., Osipa R.A., Korniyenko B.Y. Features of mathematical modeling of the first stage of paper web drying. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Volume 15. Issue 5.March 2020. Pages 647-656.
 35. Kornienko Y.M., Haidai S.S., Sachok R.V., Liubeka A.M., Korniyenko B.Y. Increasing of the heat and mass transfer processes efficiency with the application of non-uniform fluidization. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Volume 15. Issue 7. April 2020. Pages 890-900.
 36. Korniyenko B., Ladieva L. (2021) Mathematical Modeling Dynamics of the Process Dehydration and Granulation in the Fluidized Bed. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1247. Springer, Cham, pp. 18-30. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_2
 37. Корнієнко Б.Я., Галата Л.П. Оптимізація системи зaхиcту інформації корпоративної мережі / Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, Випуск 19, 2019. – С. 56-62.
 38. Галата Л.П., Корнієнко Б.Я., Заболотний В.В. Математична модель протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів / Л.П. Галата, Б.Я. Корнієнко, В.В. Заболотний // Наукоємні технології, Том 43, № 3, 2019. – С. 300 – 306.
 39. Галата Л.П., Корнієнко Б.Я. Дослідження системи захисту інформації корпоративної мережі на основі GNS3. Наукоємні технології, Том 46, № 2, 2020. – С. 172-179.
 40. KorniyenkoB.Y.,LadievaL.R.Mathematicalmodelingdynamicsoftheprocessdehydrationandgranulationinthefluidizedbed /  B.Y. Korniyenko, L.R. Ladieva // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. конф., с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. –С. 86-88.
 41. Korniyenko B.Y., Zabolotnyi V.V., Galata L.P. System of protection of critical information resources of technological process / B.Y. Korniyenko, V.V. Zabolotnyi, L.P. Galata //Materials of the XV International scientific and practical Conference Prospects of world science – 2019 , July 30 – August 7, 2019 : Sheffield. Science and education LTD – pp. 59-60.
 42. Korniyenko B.Y., Galai Y.O., Galata L.P. Construction and testing of information protection system of corporate network / B.Y. Korniyenko, Y.O. Galai, L.P. Galata // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Nauka: teoria i praktyka – 2019» , 07 – 15 sierpnia 2019 roku, Volume 7, Przemyśl: Nauka i studia – pp. 53-55.
 43. Fesenko S.A., Korniyenko B.Y. Research of mathematical model for granulation in a fluidized bed / S.A. Fesenko, B.Y. Korniyenko // Materials of the XV International scientific and practical Conference Conduct of modern science – 2019 , November 30 – December 7, 2019 : Sheffield. Science and education LTD, Volume 11, – pp. 16-18.
 44. Fesenko S.A., Korniyenko B.Y. Comparison of mathematical models of granulation in a fluidized bed/ S.A. Fesenko, B.Y. Korniyenko // Materials of the XV International scientific and practical Conference Fundamental and applied science – 2019 , October 30 – November 7, 2019:Sheffield. Science and education LTD, Volume 13, – pp. 60-62.
 45. Sopilnyak O.A., Korniyenko B.Y. An overview of modern mathematical models of the process of dehydration and granulation in a fluidized bed / O.A. Sopilnyak, B.Y. Korniyenko // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2019» , Volume 10, 07 – 15 listopada 2019, Przemyśl: Nauka i studia – s. 42-44.
 46. Sopilnyak O.A., Korniyenko B.Y.Mathematical model with moisture control / O.A. Sopilnyak, B.Y. Korniyenko //Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wykształcenie i nauka bez granic – 2019» , Volume 9, 07 – 15 grudnia 2019, Przemyśl: Nauka i studia – s. 60-62.
 47. Korniyenko B.Y., Ladieva L.R., Galata L.P. System of automated control of the process of production of mineral fertilizers in the fluidized bed. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders – 2020 , March 30 – April 7, 2020: Sheffield. Science and education LTD – p. 24-27.
 48. Korniyenko B.Y., Sager Fairouz Fadel. Testing of information security to virtual ground. Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Europejska nauka XXI powieką – 2020» , 07 – 15 maja 2020 roku, Volume 3, Przemyśl: Nauka i studia. p. 75-77.
 49. Корнієнко Б.Я., Ладієва Л.Р., Галата Л.П. Математична модель теплообміну процесу виробництва гранульованих мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. конф., с. Залізний Порт, 25-29 травня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. –С. 77-79.
 50. Korniyenko B., Ladieva L., Galata L. Mathematical model of heat transfer process of production of granulated fertilizers in fluidized bed. Математичнетаімітаційнемоделюваннясистем. МОДС2020:тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів) – Чернігів : ЧНТУ, 2020. –С. 84 -87
 51. Mashkov O., Chumakevych V.,Chyrun L. Features of determining controlling effects in functionally-stablesystems with recovery of controlMathematical modeling and computing, Vol. 6, No. 1, pp. 85–91 (2019)Scopus
 52. Kateryna Hilevska, Viktor Chumakevych, Vadym Ptashnyk,Anatoliy Tryhuba, Anatoliy SachenkoThe Internet of Things Solutions in the Investigation of Urban Passenger Traffic and Passenger Service Quality2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit, E-TEMS 2020, 5-7 March 2020Scopus
 53. Даніленко Н. О. Ефективне управління автономним підводним апаратом з урахуванням течії/ Н.О. Даниленко, Н.Б. Репнікова // Thescientificheritage / №44 (2020) Vol 1, стор 48-53.
 54. Даніленко Н.О. Система управління підводними апаратами в умовах невизначеності зовнішнього середовища/ Н.О. Даниленко, Н.Б. Репнікова //  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» / №4(84)/2020, 1 том, стор 43-47.
 55. O.Rolik, O.Amons, K.Ulianytska, V.Kolesnik “Modernization of the Second Normal Form representation for relational databases based on the analysis of the first three normal forms of the relational theory”, ICCSEEA 2020, AISC 1247
 56. V. Shymkovych and V. Niechkina, “The criterion for determining the buffering time of the measuring channel for smoothing the variable changes of the sensor signal,” 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 343-346, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160084.
 57. Kravets P., Shymkovych V. (2020) Hardware Implementation Neural Network Controller on FPGA for Stability Ball on the Platform. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_23
 58. Дмитрук М.В., Яланецький В.А. Система моніторингу успішності в шкільних закладах. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko- praktická konference «Vědecký pokroknapřelomutysyachalety -2019», Volume13 :Praha. Publishing House «Education and Science». 12 page.
 59. Тюрін В., Савчук О. Автоматична система генерації запитів до бази даних на основі асинхронних операцій/IXМНТК SummerInfoCom’20, Kyiv,20-21 of May 2020,c.9-10.
 60. Покровський Є.О., Савчук О.В., Моргаль О.М., Похиленко О.А.(студ.) Про моделювання надійності та оцінювання в системі хмарних сервісів/ VIIIМНТКWinterInfoCom’19,Kyiv,2-3 of December 2019,c.15-16
 61. Rolik, E. Zharikov, M. Yasochka, M. Butenko “The Method Of Impact Analysis For Access Networks With RIP And OSPF Protocols” 2018 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), 10-14 Sept. 2018. ­­– Odessa, Ukraine. – 2018. – pp. 1–7.Date Added to IEEE Xplore: 26 March 2020ISBN Information:DOI: 10.1109/UkrMiCo43733.2018.9047542 Publisher: IEEE Conference Location, Odessa, Ukraine, Ukraine
 62. Zharikov, E., Telenyk, S., Rolik, O., Serdiuk, Y. Cloud Resource Management with a Hybrid Virtual Machine Consolidation Approach. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings, 2019, pp. 289-294, Conference Paper
 63. Rolik, O., Kolesnik, V., Samotyy, V. Neural Network Approach to Forecasting of IT Service Quality. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Proceedings. 2019 – Proceedings, 2019, pp. 317–320. Conference Paper
 64. Rolik O., Amons O., Ulianytska K., Kolesnik V. (2021) Modernization of the Second Normal Form and Boyce-Codd Normal Form for Relational Theory. In book: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1247. Springer, 2021. – pp. 296-305. Conference PaperDOI: 10.1007/978-3-030-55506-1_27 Cham. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-55506-1_27
 65. O. Iosifova, I. Iosifov, O. Rolik, and V. Sokolov “Techniques Comparison for Natural Language Processing” 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data ScienceAt: Lviv-Shatsk, Ukraine (MoMLeT&DS), June 2-3, 2020. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2631, pp. 57-67. Conference Paper DOI: 10.5281/zenodo.3895814
 66. O. Iosifova, I. Iosifov, O. Rolik “Techniques and components for natural language processing”/ Адаптивні системи автоматичного управління, August, 2020, 1(36). – с. 93-113 (Методи та компоненти обробки природної мови) DOI: 10.20535/1560-8956.36.2020.209780
 67. Чемерис О.А. Методи штучного інтелекту при оптимізації роботи мікропроцесорних систем / Чемерис О.А., Сушко С.В. // «Комп’ютерні системи та мережні технології» CSNT-2019, збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-30 березня 2019, Національний авіаційний університет. – К: НАУ, 2019- с. 127-129.
 68. Чемерис О.А. Проекти програми “ГОРИЗОНТ-2020” для безпеки суспільства / Чемерис О.А. // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – с. 133-135.
 69. І. Білан Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм / І. І. Білан, О.А. Чемерис // методичні рекомендації – Київ : Академперіодика, 2019. – 78 с.
 70. Alexander Chemeris Usage of Discrete Particle Swarm Optimization Method for the Searching of Optimal Tile Size / Alexander Chemeris, Sergii Sushko // In Proceedings: 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC&ST-2019, October 8-11, 2019, – p. 202-206.
 71. O. A. Chemeris   Communication, protocols and data transmission in IoT / O. A. Chemeris, S. Ya. Hilgurt, V. Y. Pevnev,  M. V. Tsuranov at all. // In book: Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 1. Fundamentals and Technologies / V. S. Kharchenko (ed.) – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. – 605p.
 72. O. A. Chemeris Researching the MQTT protocol for IoT. Laboratory work. / O. A. Chemeris, S. Ya. Hilgurt t all // In book: Internet of Things for Industry and Human Application. Fundamentals of Internet of Things / V.S. Kharchenko (ed.). – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. – 95 p.
 73. Shkarupylo, V.On Hoare Triples Applicability to Dependable System Specification Synthesis / Shkarupylo, V., Chemeris, A., Dusheba, V., Kudermetov, R., Oliinyk, A. // Proceedings – 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020May 2020, Article number 9125074, Pages 371-375. DOI: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125074
 74. Шкарупило В.В.Метод синтезу формальних специфікацій на основітрій ок Хоара / ШкарупилоВ.В., ЧемерисО.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К., Польська О.В. // Наукові праці ДонНТУ, Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2020. № 1(30). С. 49-57
 75. Володимир Мохор, Василь Цуркан, Ярослав Дорогий, Юрій Штифурак, “Cтруктури архітектури систем управління інформаційною безпекою”, Інформатика та математичні методи в моделюванні. № 4, С. 1-15, 2019.
 76. Штифурак Ю.М. «Методичний підхід до оцінювання інтегрального рівня інформаційних загроз безпеки України на основі метамоделей» у Збірнику наукових праць Інституту СЗР України. – 2020. – № 17 – С. 53-61.
 77. Svitlana L. Proskura, Svitlana G. Lytvynova. Organization of independent studying of future bachelors in computer science within higher education institutions of Ukraine.// ICTERI 2018: 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, Part II: 3d International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning, using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2018) Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018.Р. 348-358
 78. Svitlana L Proskura, Svitlana H LytvynovaThe approaches to Web-based education of computer science bachelors in higher education institutions. The 7th Workshop on Cloud Technologies in Education. December 18, 2019, KryvyiRih, Ukraine
 79. Svitlana L Proskura, Svitlana H Lytvynova Olga P. Kronda Students Academic Achievement Assessment in Higher Education Institutions. ICTERI 2020: 16th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications
 80. Svitlana L Proskura, Svitlana H Lytvynova Olga P. Kronda Students Academic Achievement Assessment in Higher Education Institutions. ICTERI 2020: 16th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications
 81. T. Sergii, G. Nowakowski, V. Yevhenii. Z. Eduard Informationtechnologyforweb-applicationsdesignandimplementation Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічнийз бірник – Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського. Вид-во «Політехніка». – 2019. С. 138–151.
 82. T.Sergii, G. Nowakowski, , Y. Vovk. Conceptual Foundations of the UseofFormalModelsandMethodsfortheRapidCreationof Web Applications Intelligent Data Acquisitionand AdvancedComputingSystems: Technology and Applications (IDAACS’2019) Metz, France. – 2019. С. 305–313.
 83. С.В.Митин Количество информации о ключе, содержащей в наборах открытых и шифрованных текстов симметричной рандомизированной криптосистемы Мак-Элиса/ С.В.Митин //Кібернетика і Системний Аналіз № 5. – 2020.
 84. Мітін С.В. Рандомізована криптосистема Мак-Еліса з секретним ключем /С.В.Мітін, А.М.Олексійчук, О.С.Шевчук// Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. – 2020. – Вип. № 1 (5) – С. 112 – 122.
 85. Мітін С.В Застосування алгоритму bkw для відновлення системних лінійних блокових кодів за наборами спотворених колових слів / Мітін С.В./ Збірник наукових праць міжнародного наукового симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)». – 2019. – Вип.№ 19. – С. 88 – 94.
 86. Мітін С.В Метод відновлення лінійних блокових кодів за наборами спотворених кодових слів шляхом розв’язання задачі LPN/ Мітін С.В, А.М.ОЛексійчук// Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. – 2019. – Вип. № 2 (6).
Архів