Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Наукові розробки

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” завжди посідав провідне місце у науковому світі. У стінах цього вузу завжди панувала атмосфера, що кликала до пізнання нового, до нових відкриттів у світі науки. Не позбулася цього натхнення і студенська молодь, що навчається на кафедрі.


Розробка систем управління технологічними процесами на базі сучасних програмно-апаратних засобів (технологічних контролерів типу Р-130, КР-300, S7-200 (Siemens), Schneider та ін.), робастних, нейромережевих та нечітких алгоритмів управління.


Розробка систем для збору, реєстрації, збереження, обробки та відображення інформації про технологічну діяльність підрозділів комунального господарства (котельні, бойлери, газорозподільні станції тощо), аналізу отримазної інформації та формування звітів.


Розробка програмних засобів моніторинга та управління телекомунікаційними системами. Розробка методів та засобів аналізу та управління регіональними інформаційно-обчислювальними мережами зв’язку, моніторинга телекомунікаційного обладнання в локальних мережах.


Розробка засобів вимірювання та управління для автоматизованих систем управління для підприємств харчової промисловості.


Розробка програмних продуктів рівня управління підприємствами:

 • система автоматизації загального складскього обліку (її основні характеристики: націлена на роботу на підприємствах та в організаціях із багатьма складами за наявності потоків матеріалів між ними; забезпечується робота із штрих-кодами; візуальна частина реалізована в середовищі Delphi, генерація звітів – в Microsoft Visual Studio C++, СКБД – Oracle 8і, з використанням сервера застосувань Megapolis 2);
 • система електронного документообігу (реалізована в середовищі Delphi, СУБД – MS SQLServer2000);
 • сервер застосувань SmartBase (реалізований в середовищі Microsoft Visual Studio.Net C#, обмін даними здійснюється на XML, включає, окрім інших підсистем, підсистему кодогенерації за метаданими класу, механізми тонкого клієнта та контролю версій метаданих.

Модернізація ЧПУ із заміною «Электроника-60» на промисловий PC із відновленням (втрачених) алгоритмів, в тому числі системний аналіз та розробка програмного забезпечення на базі Rational Rose. Впроваджено на заводі “Арсенал”.


Розробка та впровадження різноманітних систем, засобів контроля та управління: система вводу, обробки, виводу даних та передачі команд управління силових подстанцій електрозабезпечення.


Розробка методів та засобів класифікації та розпізнавання:

 • виробів механічної ділянки для оптимізації завантаження токарно-револьверної ділянки;
 • технологічного процесу для отримання хімічного продукту із заданими властивостями;
 • аерокосмічних знімків.

Розробка системи дослідження електрофізичних властивостей промислового кам’яного вугілля та визначення його теплотвірної властивості, системи контролю якості нафти та нафтопродуктів в процесі видобування та транспортування.


Проектування, монтаж, налаштування та супровід локальних, корпоративних та промислових мереж. Аналіз, моделювання, оптимізація та реалізація локальних, корпоративних та промислових мереж. Розробка та дослідження інтерфейсів та приладів зв’язку з об’єктами.
Проектування та реалізація систем та мереж передачі даних.


Вирощування алмазів

Архів