Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Розроблення розподілених систем

1. Загальний напрям

Розроблення розподілених інформаційно-управляючих систем.

2. Наукові результати:

 • Моделі та методи адаптивної технології розроблення розподілених систем;
 • Логічні та алгоритмічні алгебри шаблонів;
 • Методи та механізми обміну даними в розподіленому середовищі;
 • Моделі та методи проектування та управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об’єктів управління;
 • Методи нечіткого розподілу ресурсів в умовах їх нестачі та надлишку.
 • Методи накопичення та виведення бази знань бізнес-правилдля організаційно-технічних об’єктів управління.

 

3.Практичні результати:

 • Платформа швидкого розроблення розподілених застосувань «SmartBase»:
  1. Механізми обміну даними в розподіленому середовищі;
  2. Підсистема налаштування та адміністрування в розподіленому середовищі;
  3. Підсистема безпеки та аудиту;
  4. Підсистема представлення реляційних даних у вигляді об’єктної моделі;
  5. Підсистема автоматичного розгортання та оновлення застосувань.

 

 • Система електронного документообігу:
 • Механізм обміну інформацією на основі шаблонів та активних документів.
 • Середовище управління процесами розробки розподілених систем.

 

4. Розроблені та впроваджені програмні продукти:

 • Автоматизована система запезпечення Апарату Комісії по призначенню пенсій за особливі заслуги в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. (розробка розпочата в 2001 р.; експлуатується з 2002 р., реалізована в середовищі Delphi на базі серверу застосувань Megapolis 2.0, СУБД – Oracle 8і);
 • Система автоматизації роботи Апарату Комісії по призначенню пенсій за особливі заслуги в регіонах України (розробка розпочалась в 2001 р.; експлуатується з 2002 р., реалізована на базі MS access 2000 з використанням VBa; сайт технічної підтримки http://pensii.acts.kiev.ua);
 • Система автоматизації складського обліку (експлуатується в Господарсько-фінансовому департаменті Кабинету Міністрів України з 2003 р. реалізована на базі MS access 2000 з використанням VBa);
 • Сервер застосувань SmartBase (реалізований на платформі MS .Net Framework 3.5; в сервері реалізовані механізми поновлення клієнтських і серверних застосувань, система об’єектного доступу до даних, єдина система безпеки і адміністрування застосувань, середа інтеграції приложень, підтримка роботи з розподіленими данними та ін.);

 

5.Розроблені, але не впроваджені програмні продукти:

 • Система автоматизації розподіленого складського обліку, орієнтованого на узгоджену роботу декількох складів і потоків матеріалів між ними (Beta-версія реалізована в 2004 р. в середі Delphi на базі серверу застосувань Megapolis 2.0, СУБД – Oracle 8і. Проект закритий в зв’язку з припиненням фінансування);
 • Система автоматизації розподіленого складського обліку, орієнтована на узгоджену роботу декількох складів і потоків матеріалів між ними (макет системи реалізований в 2005 р. як ініціативний продукт в середовищі Microsoft Visual Studio 2005 на базі серверу застосувань SmartBase, СУБД – Oracle 8і);
 • Система автоматизації складу сувенірної продукції (Beta-версія реализована в 2004 р. в середовищі Delphi на базі серверу застосувань Megapolis 2.0, СУБД – Oracle 8і).

 

6. Програмні продукти на стадії розробки або впровадження:

 • Система електронного документообігу (на етапі впровадження в НТУУ «КПІ»; реалізована на базі сервера застосувань SmartBase, СУБД – MS SQLServer 2005/2008 или Oracle 8і/10g/11g).

 

Наукові публікації з напрямку “Розроблення розподілених інформаційно-управляючих систем”

Архів