Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Управління ІТ – інфраструктурою

1. Загальний напрям:

Управління ІТ-інфраструктурою.

У рамках напрямку проводиться напрацювання та дослідження математичних моделей, методів та засобів моніторингу, аналізу та управління інфраструктурою інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС), мережами провайдерів інформаційно-комунікаційних послуг. На основі зазначених моделей, методів та засобів здійснюється проектування та реалізація інтегрованої системи управління ІТ-інфраструктурою.

2. Призначення:

Система управління ІТ-інфраструктурою(СУІ) призначена для моніторингу стану, аналізу працездатності та управління апаратними і програмними засобами функціональних і технологічних підсистем ІТС, мережами, підмережами, технологіями, обладнанням провайдерів інформаційно-комунікаційних послуг.

3.Система управління ІТ-інфраструктурою забезпечує:

 • контроль параметрів функціонування апаратного та програмного забезпечення серверів і робочих станцій;
 • аналіз даних про функціонування підсистем і розподілених застосувань;
 • накопичення, аналіз та відображення результатів контролю технічного стану і працездатності телекомунікаційної мережі;
 • інтеграцію засобів адміністрування функціональних і технологічних підсистем;
 • вироблення сигналів дистанційного управління технічними і програмними засобами підсистем в автоматичному та ручному режимі для прийняття рішень системним адміністратором;
 • автоматизацію планування діяльності персоналу по управлінню функціонуванням при технічному обслуговуванні та інших регламентних роботах;
 • реєстрацію та документування подій в ІТС, дій адміністраторів по управлінню функціональними й технологічними підсистемами;
 • управління сервісами та інше.

4. Реалізація:

СУІ складається з 3-х основних частин, які реалізовані у відповідних програмних модулях:

 • Сервера СУІ (серверний модуль);
 • АРМ користувачів (клієнтський модуль);
 • Агентів (агентський модуль).

Серверний модуль реалізує основний функціонал СУІ, забезпечує безпосередній зв’язок з базою даних і контролює роботу всіх інших модулів.
Клієнтські модулі СУІ забезпечують налаштування СУІ,апаратного забезпечення та застосувань ІТС, відображення стану усієї підконтрольної ІТ-інфраструктури з можливістю віддаленого управління, моніторингу та перегляду властивостей кожного ІТ-об’єкту.
Агентський модуль встановлюється на усі АРМ користувачів та на всі або лише на частину елементів ІТС, де взаємодія з останніми забезпечується використанням стандартних протоколів. Взаємодія агентських модулів забезпечує розподіл навантаження на окремих об’єктах ІТ-інфраструктури.

5. Характеристики:

СІУ розроблена із застосуванням технологій .NET. Для взаємодії СУІ з широким спектром апаратного та програмного забезпечення розроблена і реалізована технологія DaLLF (DynamicautoLinkedLibraryFunctions) із застосуванням рефлексії типів. СУІ надає гнучкий і зрозумілий у налаштуванні інтерфейс для роботи з об’єктами ІТС, що забезпечує універсальність та простоту адаптації на різних програмно-апаратних платформах.

Наукові публікації з напрямку “Управління ІТ-інфраструктурою”

Ролик А.И. Управление корпоративной ИТ-инфраструктурой / А.И. Ролик, С.Ф. Теленик, М.В. Ясочка // К.: Наукова думка, 2018. – 576 с.

Архів