Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Вступ до магістратури

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на ІСТ

Аспірантура

Як нас знайти

ПРАВИЛА прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними освітніми програмами:

«Інтегровані інформаційні системи» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

«Інформаційні управляючі системи і технології» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

«Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Форми навчання – денна та заочна.

Навчання в магістратурі триває в залежності від обраної програми: за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці; за освітньо-науковою – 1рік 9 місяців. Форма навчання за освітньо-професійною програмою денна та заочна, за науковою – денна.

 

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Реєстрація здійснюватиметься з 11 травня до 03 червня (до 18.00).

Перелік скан-копій документів, що подають вступники для реєстрації на ЄВІ (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

— паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);

— облікова картка платника податків;

— особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

Єдиний вступний іспит (ЗНО) з іноземної мови відбудеться 30 червня.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ – посилання на український центр оцінювання якості освіти.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури
https://pk.kpi.ua/evi-kpi/

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти
https://pk.kpi.ua/evi-efvv2021/

Відеоінструкція процесу реєстрації

Вимоги до фотографій на екзаменаційний лист ЄВІ

 

Для того, щоб подати документи до магістратури за обраним фахом, потрібно:

Реєстрація електронного кабінету з 01 липня 2021 року
Подача заяв з 15 липня до 23 липня 2021 року 18.00
Додаткове фахове випробування (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) СКАСОВАНО https://pk.kpi.ua/cancelled20/
Вступні випробування за обраним фахом з 24 липня по 30 липня(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб обмежена до 30.

 

Важливі дати (https://pk.kpi.ua/entry-5-course/ – посилання на сайт приймальної комісії (Магістратура))

Розклад роботи відбіркової комісії ФІОТ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р. (https://pk.kpi.ua/schedule/ – посилання на розклад роботи приймальної комісії)

 

Перелік документів для вступу (подаються після подання заяви у елекронному вигляді)

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
 • 2 кольорові фотографії 3х4.
 • Творчі досягнення*, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) (оригінал збірника або журналу та копія). Копії: титульного аркуша, аркуша з редколегією та реквізитами журналу, змісту та самої статті.

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра визначається згідно Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;

85-94 (B) – 4,5 бали;

75-84 (C) – 4 бали;

65-74 (D) – 3,5 бали;

60-64 (E) – 3 бали;

31-59 – 2,5 бали;

1-30 – 2 бали.

* Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень:https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

де: – ранг творчого досягнення (згідно таблиці);

 – кількість творчих досягнень j-го рівня.

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента** Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету),розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.

Університетський

r1=0.5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «FutureofUkraine 2021».

Всеукраїнський

r2=1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «FutureofUkraine 2021».

Міжнародний

r3=2

** 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Творчі досягнення для оцінювання надсилаються на електронну адресу: fict_master@ukr.net

 

Етапи вступної компанії для магістрів

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня – 03 червня 18.00
Початок реєстрації електронних кабінетів з 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів   з 15 липня до 23 липня 2021 року 18.00
Вступні випробування за обраним фахом

з 24 липня по 30 липня

(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 07 серпня
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію,  вимог, до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години
14 серпня*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня;
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня**

*Для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЄВІ/ЄФВВ, прийом заяв та документів розпочинається 22

червня, і закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);
** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни.

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму «Інтегровані інформаційні системи» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму «Інформаційні управляючі системи і технології» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

 

Обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови атестаційної комісії з 14:00 до 16:00. Розгляд цих заяв проводиться в той же день.

 

Вартість навчання у 2021/2022 

Офіційні документи щодо вартості навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Вартість одного року навчання – спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
45 000 грн. денна форма, 25 000 грн. заочна форма.

 

Гаряча лінія Відбіркової комісії ФІОТ : (095) 108-10-65

Телеграм-канал для вступників у магістратуру https://t.me/fictmaster

Телеграм-чат для питань/відповідей https://t.me/fictmasterchat

Опис спеціальностей та освітніх програм факультету тут

Архів