Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@ist.kpi.ua
Педагогічний склад
Ролік Олександр Іванович
Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Інфраструктура інформаційних технологій
 • Інфраструктура інформаційних технологій-2. Проєктування ІТ-інфраструктур
 • Комп’ютерні мережі
 • Методи та засоби управління інфраструктурою інформаційних технологій
 • Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій

Сфера наукових інтересів:

Публікації:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 528.
 • (044) 204-92-85
 • o.rolik@kpi.ua, rolick@ist.kpi.ua
 • @Oleksandr_Rolik
Дорошенко Анатолій Юхимович
Професор кафедри, д.ф-м.н., професор

Дисципліни:

 • Методи і технології паралельного програмування
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації-1
 • Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • a-y-doroshenko@ukr.net
Жураковський Богдан Юрійович
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі
 • Огранізація науково-дослідної діяльності
 • Розподілені системи обробки інформації
 • Технології створення інтернету речей

Сфера наукових інтересів:

 • Телекомунікації
 • Обробка інформації
 • Інформаційні технології

Контакти:

 • bogdan68@ukr.net
Корнага Ярослав Ігорович
Професор кафедри, д.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Безпека інформаційних систем
 • Гетерогенні розподілені бази даних
 • Програмування-1. Основи програмування
 • Програмування-2. Структури даних та алгоритми

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Корнієнко Богдан Ярославович
Професор кафедри, відповідальний за наукову роботу кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Сучасні мобільні операційні системи
 • Проєктування інформаційних систем-1. Особливості проєктування інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-2. Методології та інструментарій проєктування інформаційних систем
 • Проєктування програмних систем для мобільних пристроїв
 • Стратегії розвитку інформаційних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Оптимальне управління
 • Інформаційні технології
 • Функціональна безпека

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 524.
 • b.korniyenko@kpi.ua
 • @korniyenko_b
Онищенко Вікторія Валеріївна
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Прикладні задачі машинного навчання
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Системи штучного інтелекту
 • Штучний інтелект в задачах обробки зображень

Сфера наукових інтересів:

 • Диференціальні ігри
 • Дослідження операцій
 • Нечіткі множини
 • Дробові похідні
 • Машинне навчання
 • Штучний інтелект
 • Методології програмування
 • Гейміфікація в освіті

Контакти:

 • oviva@kpi.ua, ntu.ony@gmail.com
Пархомей Ігор Ростиславович
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерна електроніка та мікропроцесорні системи
 • Теорія управління робототехнічними системами
 • Технології та методика програмування вбудованих систем

Сфера наукових інтересів:

 • Радіоавтоматика, взаємодія радіосигналів з речовинами різноманітних типів

Контакти:

 • i_parhomey@ukr.net
Стенін Олександр Африканович
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні навчаючі системи ідентифікації та оптимізації, АНС

Контакти:

 • alexander.stenin@yandex.ua
Теленик Сергій Федорович
Декан ФІОТ, професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Теорія алгоритмів

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення інформаційних технологій
 • Розроблення моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою
 • Автоматизація проектування і програмування
 • Математична логіка
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Штучний інтелект

Сфера наукових інтересів:

Публікації:

Контакти:

 • s.telenyk@gmail.com
Чемерис Олександр Анатолійович
Професор кафедри, д.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Методологічні основи створення інформаційних систем
 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підходу

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • o.chemerys@kpi.ua
Чумаченко Олена Іллівна
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Моделювання технічних систем
 • Теорія систем та системний аналіз

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерне моделювання
 • Штучний інтелект
 • Система прийняття рішень

Контакти:

 • eliranvik@gmail.com
Шемаєв Володимир Миколайович
Професор кафедри, д.е.н., професор

Дисципліни:

 • Теорія систем та системний аналіз

Сфера наукових інтересів:

 • Економічна безпека держави
 • Міжнародне воєнно-економічне співробітництво

Контакти:

 • Shemaev@niss.gov.ua
Амонс Олександр Анатолійович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Технології розроблення програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів:

Публікації:

Контакти:

 • o.amons@kpi.ua
Батрак Євгеній Олександрович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Робототехнічні системи та комплекси-1. Проєктування компонентів РТС
 • Теорія мереж інтернет
 • CAD – системи та мультимедіа

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Богданова Наталія Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Ймовірністні моделі та статистичне оцінювання в ІУС
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерне моделювання

Контакти:

 • nataliiabogdanova2@gmail.com,
  n_bogdanova@ukr.net
Бойко Олександра Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Криміналістика в програмно-орієнтованих системах
 • Бази даних
 • Професійне використання SQL та PL/SQL на прикладі РСУБД Oracle11g

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • 2020boikool@gmail.com
Букасов Максим Михайлович
Доцент кафедри, директор ННЦ "Неткрекер-КПІ", відповідальний за підготовку магістрів ОПП, к.т.н.

Дисципліни:

 • Програмування-1. Основи програмування
 • Програмування-2. Структури даних та алгоритми
 • Основи розробки програмного забезпечення на платформі Node.JS
 • Розроблення застосунків з використанням Spring Framework

Сфера наукових інтересів:

 • Програмування
 • Системи та мережі передавання даних
 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 421.
 • bukasov@gmail.com
 • @bukasov

Час та місце проведення консультацій: Вт. 15-17:00 421/420-18

Гавриленко Олена Валеріївна
Доцент кафедри, к.ф.-м.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерне моделювання

Контакти:

 • gelena1980@gmail.com
Галушко Дмитро Олександрович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Автоматизація життєвого циклу програмних продуктів
 • Методи та засоби надання інформаційних сервісів
 • Проєктування інтерфейсів користувача
 • Реактивне програмування

Сфера наукових інтересів:

 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Контакти:

 • dmytro.halushko@lll.kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16-00 521-18

 

Голубєв Леонтій Петрович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Основи back-end технологій
 • Основи front-end технологій
 • Основи WEB – технологій /
 • Основи front-end технологій
 • Програмування мікропроцесорних систем
 • WEB-технології

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Дорогий Ярослав Юрійович
Доцент кафедри, д.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Особливості використання технологій хмарних обчислень в інформаційних системах

Сфера наукових інтересів:

 • Розпізнавання даних
 • Штучний інтелект
 • Нейронні мережі

Публікації:

Контакти:

 • y.dorogoy@kpi.ua
Жданова Олена Григорівна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах
 • Математична економіка-1. Моделі макроекономіки
 • Теорія розкладів
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації-1

Сфера наукових інтересів:

 • Дослідження операцій
 • Моделювання систем
 • Теорія розкладів

Контакти:

 • zhdanova.elena@hotmail.com
Жереб Костянтин Анатолійович
Доцент кафедри, к.ф.-м.н.

Дисципліни:

 • Методи і технології паралельного програмування
 • Хмарні обчислення та GRID-системи
 • Front-End-програмування

Сфера наукових інтересів:

 • Паралельні та високопродуктивні обчислення
 • Автоматизовані перетворення програм
 • Процеси та інструменти розробки програмного забезпечення

Контакти:

 •  zhereb@gmail.com
Жураковська Оксана Сергіївна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Математична економіка-1. Моделі макроекономіки
 • Теорія прийняття рішень
 • Переддипломна практика

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія розкладів
 • Теорія алгоритмів
 • Системи штучного інтелекту
 • Теорія прийняття рішень

Контакти:

 • zhurakovskaja_o@bigmir.net
Завгородній Валерій Вікторович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Бази даних

Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні технології
 • Бази даних
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес
 • Дистанційна освіта

Контакти:

 • zavgorodnii@i.ua
Завгородня Ганна Анатоліївна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Бази даних
 • Дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах

Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні технології
 • Бази даних
 • Методологічні засади формування алгоритмічного мислення

Контакти:

 • annzavgorodnya@gmail.com
Зенів Ірина Онуфріївна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Розподілені системи обробки інформації
 • Технології створення інтернету речей

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Катін Павло Юрійович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Розробка ігрових застосувань
 • Системне програмування на С і С++

Сфера наукових інтересів:

 • Формалізація програмного забезпечення
 • Програмування адаптивних систем з дистанційним управлінням
 • Системне програмування

Контакти:

 • katin.dino@gmail.com
Коган Алла Вікторівна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації-1
 • Переддипломна практика

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерні системи та мережі

Контакти:

 • a.v.kohan433@gmail.com
Кравець Петро Іванович
Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Інформаційно-керуючі системи-1. Локальні інформаційно-керуючі системи
 • Інформаційно-керуючі системи-2. Інтелектуальні інформаційно-керуючі системи
 • Проєктування компонентів інформаційно-керуючих систем
 • Сучасні концепції створення інтелектуальних інформаційних систем
 • Технології штучного інтелекту в управлінні та керуванні

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • kpiiauts20@gmail.com
Крилов Євген Володимирович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Методи і технології паралельного програмування
 • Основи WEB – технологій / WEB – програмування
 • Технології проєктування постреляційних та об\’єктно-орієнтованих баз даних

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерні системи реального часу
 • Web технології
 • SEO оптимізація інтернет проектів

Контакти:

 • ekrylov1964@gmail.com
Махно Таісія Олександрівна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

Сфера наукових інтересів:

 • Штучний інтелект
 • Моделювання біологічних процесів

Контакти:

 • makhno.taisiia@ist.kpi.ua
Мелкумян Катерина Юріївна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Проєктування інформаційних систем-1. Особливості проєктування інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-2. Методології та інструментарій проєктування інформаційних систем
 • Технології розроблення програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні технології
 • Моделювання складних динамічних систем

Контакти:

 • e.melkumyan@ukr.net
Новацький Анатолій Олександрович
Перший заступник завідувача кафедри, відповідальний за навчально-виховну роботу, заочну форму навчання та ректорський контроль, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка-1. Комп’ютерна електроніка
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка-2. Мікропроцесорні системи
 • Проєктування вбудованих систем

Сфера наукових інтересів:

 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 528.
 • (044) 204-92-85
 • a.novatskyi@kpi.ua
Олійник Володимир Валентинович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Нейротехнології та нейрокомп\’ютерні системи
 • Системи штучного інтелекту
 • Теорія нечітких множин в моделях управління та штучного інтелекту

Сфера наукових інтересів:

 • Системи штучного інтелекту
 • Моделювання та інтелектуальне забезпе­чення комп’ютеризованих інтегрованих систем

Контакти:

 • oliinyk.volodymyr@gmail.com
Остапченко Костянтин Борисович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Робототехнічні системи та комплекси-3. Алгоритмізація та верифікація управління в РТС

Сфера наукових інтересів:

 • Моделювання та програмне забезпечення комп’ютеризованих інтегрованих систем та гнучких виробництв

Контакти:

 • okb2003@ukr.net
Пасько Віктор Петрович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи
 • Теорія і методи оптимізації
 • Управління ризиками інформаційної безпеки

Сфера наукових інтересів:

 • Ідентифікація та управління складними динамічними системами

Контакти:

 • vppasko@ukr.net
Писаренко Андрій Володимирович
Заступник декана, відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри, організацію конференцій, акредитацію, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Моделі простору станів в сучасній теорії керування
 • Оптимальні системи керування
 • Прикладні задачі оптимального керування
 • Сучасна теорія керування

Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні системи
 • Кібер-фізичні системи
 • Теорія автоматичного керування
 • Оптимальне керування

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 308.
 • (044) 204-92-25
 • andrew.pisarenko@gmail.com
 • @pysarenko
Поліщук Михайло Миколайович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Комп\’ютерна графіка та обробка зображень
 • Моделювання технічних систем
 • Робототехнічні системи та комплекси-1. Проєктування компонентів РТС
 • CAD – системи та мультимедіа

Сфера наукових інтересів:

 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв, проектування гнучких виробничих систем

Контакти:

 • borchiv@ukr.net
Полторак Вадим Петрович
Доцент кафедри, відповідальний за міжнародну діяльніть кафедри, директор Академії Cisco КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівник Центру підтримки академій Cisco в Україні, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Безпека інформаційних систем
 • Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж
 • Основи захисту інформації
 • Проєктування комплексних систем захисту інформації
 • Протоколи і алгоритми електронного голосування
 • Теорія інформації та кодування

Сфера наукових інтересів:

Публікації:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 434.
 • (044) 204-94-31
 • v.poltorak@kpi.ua
 • @poltorakvp

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 434-18

Попенко Володимир Дмитрович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Бази даних
 • Методологія і технології побудови інформаційно-управляючих систем
 • Проєктування інформаційних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Автоматизація підприємств і ERP, типові структури бази даних для цих цілей
 • Управлінський облік

Контакти:

 • VolodP@ukr.net
Резніков Сергій Анатолійович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Операційні системи мобільних роботів
 • Сучасні технології серверного програмування з використанням Python (Django)

Сфера наукових інтересів:

 • Мобільна робототехніка для вирішення проблем в галузі сільського господарства

Контакти:

 • sergii,a.reznikov@gmail.com
Репнікова Наталія Борисівна
Доцент кафедри, відповідальна за підготовку магістрів ОНП, акредитацію, ліцензування, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Моделі простору станів в сучасній теорії керування
 • Сучасна теорія керування
 • Теорія автоматичного керування-1. Основи теорії автоматичного управління
 • Теорія автоматичного керування-2. Теорія цифрових систем управління

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 308.
 • (044) 204-92-25
 • n.repnikova@gmail.com
 • @repnikova
Рибачук Людмила Віталіївна
Доцент кафедри, к.ф.-м.н., доцент

Дисципліни:

 • Спеціальні розділи математики-1. Дискретна математика
 • Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія спеціальних функцій
 • Методи теорії наближень

Контакти:

 • rybachuklv@ukr.net
Савчук Олена Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика

Сфера наукових інтересів:

 • Надійність
 • Діагностика та захист інформації
 • Штучний інтелект
 • Обробка і стиснення інформації
 • Нейронно-мережеві технології
 • Теорія ймовірностей і математична статистика

Контакти:

 • savchuk_l1@ukr.net
Смолій Віктор Вікторович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Тестування програмного забезпечення
 • Технології забезпечення якості програмних систем
 • Основи розробки програмного забезпечення на платформі Node.JS
 • Розроблення застосунків з використанням Spring Framework

Сфера наукових інтересів:

 • ГІС-системи реального часу і прецизійного землеробства
 • IoT-системи
 • Інформаційно-керуючі системи на основі ГІС
 • Онтології

Контакти:

 • dr.v.smoliy@gmail.com
Сокульський Олег Євгенович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інтернет речей
 • Нечітка логіка
 • Системна інженерія
 • Технології створення комплексів інтернету речей
 • Управління архітектурою підприємства

Сфера наукових інтересів:

 • Підвищення якості обслуговування пасажирів на маршрутах міського транспорту за допомогою інтелектуальних транспортних систем

Контакти:

 • mortimer@ukr.net
Солдатова Марія Олександрівна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Спеціальні розділи математики-1. Дискретна математика
 • Теорія алгоритмів

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні інформаційні технології прийняття рішень
 • Системний аналіз складних динамічних систем і процесів
 • Оптимізація функціональності складних динамічних систем і процесів

Контакти:

 • benten1093@gmail.com
Сперкач Майя Олегівна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інженерія програмного забезпечення та командна робота
 • Управління проєктами інформаційних систем
 • Переддипломна практика

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія розкладів
 • Управління проектами
 • Бізнес аналіз

Контакти:

 • sperkachmaya@gmail.com
Тимошин Юрій Афанасійович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Роботизовані інтерактивні інфраструктури
 • Сучасні технології створення програмних систем
 • Технології проєктування і реалізації інформаційних систем
 • Технології проєктування інформаційно-керуючих систем

Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційно-управляючі системи
 • Обробка інформації
 • Складні об’єкти управління
 • Телекомунікаційні системи та бази даних

Контакти:

 • y.timoshin@gmail.com
Ткач Михайло Мартинович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформаційно-сенсорні системи роботів
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації-1
 • Робототехнічні системи та комплекси-2. Проєктування РТС

Сфера наукових інтересів:

 • Автоматизація технологічних процесів
 • Проектування гнучких інтегрованих систем

Контакти:

 • mm.tkach77@gmail.com
Ульяницька Ксенія Олександрівна
Доцент кафедри, відповідальна за розробку та впровадження модуля "Силабуси", к.т.н.

Дисципліни:

 • Бази даних
 • Проєктування інформаційно-комунікаційних систем з розподіленими та нереляційними базами даних
 • Професійне використання SQL та PL/SQL на прикладі РСУБД Oracle11g

Сфера наукових інтересів:

 • Проєктування реляційних баз даних
 • Реляційні бази даних
 • Управління бізнес-процесами
 • Підвищення ефективності відпрацювання SQL запитів

Контакти:

 • k.ulianytska@kpi.ua
Цьопа Наталія Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Імітаційне моделювання управляючих систем
 • Робота з даними в хмарних середовищах

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Шимкович Володимир Миколайович
Старший викладач кафедри, вчений секретар кафедри, відповідальний за навантаження та рейтингування викладачів, к.т.н.

Дисципліни:

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка-2. Мікропроцесорні системи
 • Інформаційно-керуючі системи-2. Інтелектуальні інформаційно-керуючі системи
 • Програмні засоби проєктування та реалізації нейромережевих систем
 • Програмні засоби проєктування та розробки нейромережевих систем
 • Проектування та дослідження програмних систем зі штучним інтелектом
 • Проєктування вбудованих систем
 • Розподілені системи та паралельні обчислення

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи та технології
 • Розрозробка програмних і апаратних інтелектуальних систем
 • Паралельні обчислення

Накометричні бази:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 524.
 • v.shymkovych@kpi.ua
 • @volodymyr_shymkovych
Штифурак Юрій Михайлович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Курсова робота з технологій розроблення програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів:

 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
 • Автоматизація проектування і програмування

Контакти:

 • yuraklass313@gmail.com
Ясочка Максим Володимирович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

Анікін Володимир Костянтинович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Операційні системи
 • Теорія прийняття рішень

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування програмних систем

Контакти:

 • vkanikin@gmail.com
Араффа Хальдун Осман
Асистент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Інформаційно-сенсорні системи роботів
 • Робототехнічні системи та комплекси-2. Проєктування РТС

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • araffakh@gmail.com
Базака Юрій Анатолійович
Старший викладач кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Програмування-1. Основи програмування
 • Програмування-2. Структури даних та алгоритми

Сфера наукових інтересів:

 • Автоматизація тестування розподілених систем

Контакти:

 • yura.bazaka@gmail.com
Баклан Ярослав Ігорович
Старший викладач кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • Yaroslav.Baklan@gmail.com
Белоус Роман Володимирович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Операційні системи мобільних роботів

Сфера наукових інтересів:

 • Web технології
 • Проектування та розробка інформаційних систем

Контакти:

 • belous22@ukr.net
Бердник Юрій Михайлович
Асистент кафедри, керівник гуртка ES&IoT «Вбудовані системи та Інтернет речей»

Дисципліни:

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка-1. Комп’ютерна електроніка
 • Інформаційно-керуючі системи-1. Локальні інформаційно-керуючі системи

Сфера наукових інтересів:

 • Кібер-фізичні системи
 • Інтегровані інформаційні системи
 • Теорія автоматичного керування
 • Адаптивне керування
  ES&IoT – вбудовані системи та Інтернет речей
 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах

Контакти:

 • y.berdnyk@kpi.ua, berdniky@gmail.com
Вітюк Альона Євгеніївна
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Переддипломна практика
 • Спеціальні розділи математики-2. Чисельні методи

Сфера наукових інтересів:

 • Комп’ютерний зір у робототехнічних системах

Контакти:

 • alyonavityuk@gmail.com
Вовк Євгеній Андрійович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Програмування-1. Основи програмування
 • Програмування-2. Структури даних та алгоритми

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • yevhenii.vovk@gmail.com
Дорошенко Катерина Сергіївна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Теорія алгоритмів

Сфера наукових інтересів:

 • Геоінформаційні системи
 • Захист інформації та кодування
 • Системи передачі даних

Контакти:

 • DoroshenkoK@kpi.ua

 

Майєр Ілля Сергійович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Технології розроблення програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів:

 • Розподілені системи

Контакти:

 • illia.m@meta.ua
Мітін Сергій Вячеславович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Компонентно-базоване проєктування програмних систем
 • Розробка мікросервісів
 • Розроблення WEB-застосувань
 • Стек технологій проєктування Web-застосувань

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування та розробка захищених інформаційних систем

Контакти:

 • meetser@gmail.com
Моргаль Олег Михайлович
Старший викладач кафедри, відповідальний за поселення на факультеті

Дисципліни:

 • Моделювання процесів і систем
 • Науково-дослідна практика

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технічних засобів систем передачі і перетворення інформації: кодування, ущільнення, захист

Контакти:

 • m_olegm@ukr.net
Польшакова Ольга Михайлівна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
 • Сучасна теорія керування-1. Моделі простору станів
 • Сучасна теорія керування-2. Синтез сучасних систем керування
 • Технології штучного інтелекту

Сфера наукових інтересів:

 • Системи управління і автоматики

Контакти:

 • polshakova.om@gmail.com
Проскура Світлана Леонідівна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Інтернет-технології та проєктування WEB-застосувань
 • Основи Frontend та Backend розробок
 • Програмування-1. Основи програмування

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • slproskura@gmail.com
Тимофєєва Юлія Сергіївна
Старший викладач кафедри, відповідальна за підготовку бакалаврів

Дисципліни:

 • Аналіз даних з використанням мови Python
 • Методи і засоби обробки великих даних
 • Переддипломна практика
 • Стратегії розвитку інформаційних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Аналіз даних

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 519.
 • (044) 204-90-48
 • yulia.s.timofeeva@gmail.com
 • @YulSTim
Хмелюк Володимир Сергійович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Програмування-2. Структури даних та алгоритми

Сфера наукових інтересів:

 • Навантажені розподілені мікросервісні системи для мобільних користувачів

Контакти:

 •  hmelyuk@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Чт 16:00 , 523-18

Хмелюк Марина Сергіївна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Оперційні системи
 • Основи клієнтської розробки
 • Переддипломна практика
 • Комп’ютерна графіка та мультимедіа

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • m.khmeliuk@kpi.ua
Цимбал Святослав Ігорович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підходу
 • Інфраструктура інформаційних технологій
 • Інфраструктура інформаційних технологій-2. Проєктування ІТ-інфраструктур
 • Методи та засоби надання інформаційних сервісів
 • Методи та засоби управління інфраструктурою інформаційних технологій
 • Методологічні основи створення інформаційних систем
 • Спеціальні розділи математики-1. Дискретна математика
 • Теорія алгоритмів

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • sv_tsymbal@outlook.com
Шимкович Любов Леонідівна
Асистент кафедри, відповідальна за практику та розподілення студентів

Дисципліни:

 • Безпека інформаційних систем
 • Основи захисту інформації
 • Теорія інформації та кодування

Сфера наукових інтересів:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 434.
 • L.shymkovych@gmail.com
 • @Shymkovychlyubov
Шинкевич Микола Костянтинович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Моделювання компонентів інтегрованих інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-1. Особливості проєктування інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-2. Методології та інструментарій проєктування інформаційних систем
 • Проєктування компонентів інформаційно-керуючих систем
 • Технології проєктування інформаційно-керуючих систем
 • Технологія блокчейн

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 309.
 • v.yalanetskyi@kpi.ua
 • @antiscaliger
Яланецький Валерій Анатолійович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Моделювання компонентів інтегрованих інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-1. Особливості проєктування інформаційних систем
 • Проєктування інформаційних систем-2. Методології та інструментарій проєктування інформаційних систем
 • Проєктування компонентів інформаційно-керуючих систем
 • Технології проєктування інформаційно-керуючих систем
 • Технологія блокчейн

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 309.
 • v.yalanetskyi@kpi.ua
 • @antiscaliger
Архів